U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

*.*Es-Selamu Alejkum We Rahmetullahi We Berekatuhu!*.* *.*Ehlen we Sehlen! Da se svi okoristimo In shaa Allah.*.*30.09.2014.

Poziv na post u petak (3.10. 2014 god.)

Poštovana braćo i cijenjene sestre, podsjećamo vas da je u petak, deveti dan mjeseca zul-hidžeta, tj. dan Arefata, i da onaj ko isposti taj dan ima ogromnu nagradu, inšallah. O odlikama tog dana donosimo isječak iz teksta dr. Safeta Kuduzovića: Ebu Katade prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Post na dan Arefata iskupljuje od grijeha prošlu i narednu godinu, a post dana Ašure iskupljuje od grijeha prošlu godinu." (Muslim) Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom hadždžu obavijestio ashabe o Allahovom oprostu, upitali su: "Allahov Poslaniče, da li oprost vrijedi isključivo za nas?" "Za vas i za sve one koji doðu nakon vas do Sudnjeg dana", reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Ibn Mubarek, Sem'ani u ''Edebul-imla'', str. 97, i Ibn Abdil-Berr u ''Et-Temhidu'', 1/128-129, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: ''Sahihut-tergib'', 2/33.)

Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najbolja dova je dova na dan Arefata." (Tirmizi i Ahmed, sa dobrim lancem prenosilaca.) Ibn Abdill-Berr kaže: "Citirani hadis ukazuje na odliku dove na Arefatu, što neminovno ukazuje na odliku Arefata nad drugim danima." (Vidjeti: ''Et-Temhid'', 6/21.) Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nikada veći broj ljudi ne bude osloboðen vatre džehennemske kao na dan Arefata. Uzvišeni Allah se ponosi hadžijama pred Svojim melekima, govoreći: 'Šta žele ovi ljudi.'" (Muslim)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah se ponosi onima koji borave na Arefatu pred stanovnicima nebesa, i kaže im: 'Pogledajte ove Moje robove, došli su raščupani i uprašeni iz raznih predjela, vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio grijehe, iako bili obilni kao kapljice kiše.'" (Ibn Hibban, sa dobrim lancem prenosilaca.) Post na dan Arefata ima posebnu odliku (osim hadžija, oni ne poste taj dan).

U jednom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Na dan Arefata Uzvišeni Allah se spusti na dunjalučko nebo i ponosi se Svojim robovima pred melekima i kaže: 'Pogledajte Moje robove, došli su izloženi suncu, uprašeni, raščupani, iz raznih predjela. Vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio...'" (Ibn Mende, Begavi u ‘’Šerhus-sunne’’, 7/159/1931 i Ebu Jala, 2/299/2086, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: ‘’Es-Silsiletud-daife’’, 2/125.)

Ibn Omer prenosi poduži hadis u kome stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "...a na dan Arefata Uzvišeni Allah se spusti na dunjalučko nebo." (Ibn Hibban, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: ‘’Sahihut-tergib’’, 2/34-36/1155.) Prenosi se od Ummu Seleme da se Allah spušta na dunjalučko nebo na dan Arefata. (Darekutni u ‘’Kitabun-nuzul’’, str. 48/95-96, Lalekai u ‘’Šerhul-usul’’, 2/499/768, sa slabim lancem prenosilaca.) ________________________________________

Kako postiti kada se dan Arefata zadesi u petak?

Pitanje: Kako postiti kada se dan Arefata zadesi u petak?

Odgovor: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se petak izdvaja i obilježava postom. Jednom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao je jednoj od svojih supruga i zatekao je kako posti, pa ju je upitao: “Da li si jučer postila?” Ona je odgovorila: “Nisam.” “A da li si mislila sutra postiti?”, ponovo je upitao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a ona odgovori: “Nisam.” Tada joj je Poslanik naredio da prekine post. (Buhari, br. 1986, i Ahmed, br. 6732) Također, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka niko od vas ne izdvaja post petkom, osim ako će postiti dan prije ili dan poslije.” (Buhari, br. 1985, i Muslim, br. 1144)

Navest ćemo neke od razloga zabrane posta petkom:

(1) Uzvišeni Allah učinio je ovaj dan praznikom za muslimane.

(2) Nakon što je Allah učinio petak najboljim danom, izrečena je zabrana izdvajanja ovog dana posebnim ibadetom, kako se ne bi pomislilo da je ibadet bolji ili vredniji u ovom danu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nemojte izdvajati dan petka postom, niti njegove noći noćnim namazom.” U komentaru ovog hadisa imam Nevevi, rhm., rekao je: “U ovom hadisu izrečena je jasna zabrana o izdvajanju noći ili dana petka ibadetom.” (Šerhu Muslim, 20/8)

Dan Arefata dozvoljeno je postiti ako se zadesi u petak i nije potrebno postiti dan prije, jer se ovim postom u osnovi ne namjerava izdvajanje petka kao posebnog i odabranog dana. Islamski su učenjaci dozvolili da se petak posti zasebno u sljedećim situacijama: ako se osoba zavjetovala da će postiti, ako se u petak zadesi dan Arefata ili dan Ašure, ili ako se osoba posti Davudov post, pa se zadesi da treba postiti u petak. A Allah najbolje zna!

Priredio: Sead Kumro - minber.ba

12.07.2013.

Ramazanski savjeti

 

Pogledajte Allah vas nagradio

N-UM.com

01.07.2013.

Pravedni milijarder

 

Allah je uvijek na strani onih koji su iskreni i pravedni. Divan li je insan kojeg krase te osobine, bez obzira ko on bio. Često možemo kod vjernika praktičara, znači koji obavljaju pet vakata, koji poste i rade druga Allahu draga djela, da nađemo osobine nepravde i lažne iskrenosti. Ima istine kad se kaže:“Ne znam vala, stalno je u džamiji a gleda kako će nekoga da prevari.“ U srcu pravog vjernika, osobine prevare, neiskrenosti, pohlepe, zavidnosti i licemjestva, ne bi se smjele naći, jer su to bolesti srca koja vjernikova vanjska djela (namaz, post i dr.) pretvara samo u formu, gibanje, gladovanje. Želim da podijelim sa vama slučaj saudijskog milijardera...

Sulejmana ibn Abdulaziza er-Radžihija, koji je pored ogromnog bogastva bio izuzetno učen čovjek, bogobojazan i veoma skroman. Njegov slučaj govori i pravednosti i iskrenosti, ne samo prema Allahu, nego i prema ljudima, a kad je čovjek iskren i pravedan u svojim namjerama i poslovima, onda Allah daje rezultate.

Naime, pored mnogih projekata, Sulejman er-Radžihi, odlučio je da zasadi velike plantaže raznog voća i povrća. Dok je vršio konsultacije sa inženjerima i stručnjacima iz tih oblasti, podvukao im je, da hoće čisto voće i povrće, bez ikakvih hemija i kemikalija. Znači, čistu zdravu organsku hranu. Iako su ga uvjeravali, da je danas teško održati plod bez prskanja raznim kemikalijama, šejh er-Radžihi je bio uporan u svom stavu, rekavši da ne želi ljudima i njihovim porodicama prodavati haman živi otrov, nezrelo voće i povrće. Ono što ostane čitavo i zdravo, to će se i isporučivati. Pošto su vidjeli da je čvrst u svom stavu, inženjeri se slože te sa ostalim radnicima, započnu proces zasađivanja.

Nakon nekoliko sedmica, inženjeri koji su nagledali rast i razvijanje posađenih sadnica i ostalog, primijetili su kao što su i očekivali, invaziju štetnih organizama koji su jeli lišće izraslog povrća. Odmah su javili šejhu er-Radžihiju da mu kažu šta se dešava i ako povrće ne naprskaju određenim kemikalijama, da će sve biti uništeno.

Njegov odgovor je bio jasan. Na telefon im je rekao:“SLUŠAJTE, NIŠTA VI NEĆETE PRSKATATI, JA SAM OBEČAO NARODU DA ĆU PROIZVODITI I PRODAVATI NJIHOVIM PORODICAMA ZDRAVU ORGANSKU HRANU I SVOGA OBEĆANJA ĆU SE DRŽATI. AKO URADIM SUPROTNO, TO ĆE BITI VARANJE NARODA A VARANJE JE GRIJEH!“

Ništa, inženjeri su ga poslušali i pustili onako kako su našli. Iduće sedmice kad su obilazili povrtnjake i voćnjake, vidjeli su nešto što nisu povjerovali odmah. Naime, pojavili su se novi organizmi koji su pojeli sve one prve te napustili listove sa povrća, tako da je povrće i ostalo posađeno ostalo netaknuto i zdravo. SubahanAllah!

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "Kod Allaha na Sudnjem danu će biti najgori čovjek licemjer, koji je jednima govorio jedno a drugima drugo." (Buharija, Muslim i Ebu Davud)

I hadis koji možda najbolje oslikava ovaj svijetli primjer je hadis Abdullaha ibn Mes'uda da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: ”Budite iskreni, jer iskrenost vodi dobru, a dobro uistinu vodi u Džennet. Sve dok je čovjek iskren i teži iskrenosti, biće upisan kod Allaha kao iskren. Čuvajte se laži, jer laž vodi u griješenje, a grijeh uistinu odvodi u Džehennem. Sve dok čovjek laže i teži laži, biće upisan kod Allaha kao lažov." (Buharija, Muslim, Ebud Davud i Tirmizija)

Saudin Cokoja (N-UM.com)

24.07.2012.

Stvarnost koja rasplače i srce i dušu

 

"Uh, ovo nam može biti godinu dana!" Ovo su riječi desetogodišnjeg dječaka koji živi sa svojm babom, a izgovorio ih je kad je ugledao „brdo“ hrane koja im je kupljena na osnovu donacija ljudi iz Amerike a hranu im je donijela ekipa emisije „Naša realnost“ koju vodi i uređuje Drita Haziraj. Otvorio je potpuno prazan frižider u kojeg je trebao da...

stavi određene namirnice i držeći salamu u svojim rukama, rekao je kroz osmijeh koji se rijetko kad može vidjeti na licima i najbogatijih ljudi: “Uh ti jadne, ovo nam može biti sad godinu dana..!“ Dječak je četvrti razred osnovne škole i odlličan je učenik, majka ga je napustila i živi sa svojim ocem. Otac i pored svega toga što se bori svim sredstvima da im zaradi za hljeb, on kuha, pere i čisti. Kad je njegov sin izgovorio ovu rečenicu u vezi namirnica, na ispačenom i radničkom licu njegovog oca, mogla se vidjeti tuga, ali ne obična, nego duboka tuga koja nema granica...

Taj dječak se nada da će im kupljena hrana a toliko hrane nije vidio odavno, trajat godinu dana...zašto je to rekao??? Rekao je to, jer on uistinu želi da im ta kupljena hrana traje godinu dana, da tu godinu dana normalno jedu, da se ne pate i ne gladuju. Zna on dobro u duši da če to da traje neki mjesec dana, ali izgleda da su želje jače od stvarnosti.

Koliko ima ovakve djece, koliko ima roditelja da nema svome djetetu pružiti za obične kifle? Ovaj dječak planira da namirnice koje traju nekih mjesec dana, potroši tek za godinu..a koliko traju kod nas, dan, dva..koliko hrane na dan bacimo, koliko puta smo djeci naručili picu, čevape, pa pola pojedu a pola ostane, bacamo novac i bacamo hranu.

Ne razmišljamo jer imamo i hvala Allahu neka imamo, ali kad trebamo dati koju marku sadake, razmišljamo i razmišljamo...odmah sebi računamo u glavi: “Uh, ako sad dadnem ovih 20 KM, a nisam još platio struje ni interneta, nisam..trebam....i na kraju kažemo: “Hajde, drugi put, ovaj mjesec baš i ne mogu...“

Draga braćo i cijenjene sestre, dragi roditelji! Na pragu smo ne običnog mjeseca, to je mjesec Allahove milosti, prilika za koju su se ashabi sa Poslanikom, savs, pripremali godinu dana i kasnije su tugovali za njim godinu dana. To je mjesec Ramazan! Znamo svi blagodati tog mjeseca i šta sve u njemu trebamo činiti, od zikra, učenja Kur'ana, posta, namaza i drugih ibadeta, ali znajte i opet znajte, u Ramazanu, svaka je sekunda i minuta važna a da ne govorim o satima koji mnogi nažalost provedu u spavanju i gledanju televizije.

Kroz post ćete najbolje osjetiti šta znači glad! E kad ogladnite tokom Ramazana, znajte da ima porodica, a posebno djece kojima je Ramazan čitavu godinu pa i čitav život. Jedu jednom ili možda dvaput tokom 24 sata. A šta jedu? Bolje da ne znate, jer čete se postidjeti i sjetiti koliko vi hrane bacate i na šta sve novac trošite. Znate li da je jedna kutija cigareta 2,50 KM koju aktivni duhandžija ispuši za nekih 10-tak sahata, a znate li da je litar jestivog ulja isto 2,50 KM koji če jedna majka sa svojom porodicom „razvuči“ 15-tak dana.

U Ramazanu nemojte žaliti ništa, ni svoje tijelo, ni svoju dušu, ni svoje vrijeme, ni svoj novac. Postite dušom i tijelom iskreno, svoje vrijeme iskoristite u učenju Kur'ana i zikra, svoj novac iskoristite u dijeljenju sadake kome je potrebna. Prošli Ramazan gledam jednu organizaciju koja je organizovala iftar. Na iftaru su uglavnom biznismeni i poduzetnici, Allah zna, poznavajući neke od njih, čisto sumnjam da i poste. To je koštalo „grdne“ pare, a od tih para moglo je se za Ramazan opremiti siguran sam blizu 50 porodica.

Zbog čega vam sve ovo pišem iako svi veoma dobro znamo ove stvari a nije zgoreg da se podsjetimo, pa upravo zbog toga što nam se približio mjesec Ramazana a prenosi se od Enesa ibn Malika, r.a., da je Poslanik, savs rekao: “Najbolja sadaka je u ramazanu.“ (Tirmizi).

Znajte ako nekom kupite namirnice kao sadaku pa ta prodica sebi napravi jedan ili više iftara, spadate u kategoriju ljudi za koje je Allahov Poslanik, savs rekao: “Onaj ko pripremi iftar postaču imat će njegovu nagradu, a da se nagrada postača neće ništa umanjiti.“ (Nesai i Ahmed).

Neka vam tokom ramazana bude na umu ovaj hadis, rekao je Poslanik, savs,: “Ako musliman obuče siromašna muslimana, Allah će ga obući odjećom Dženneta, ako nahrani gladnog muslimana, Allah će njega nahraniti plodovima Dženneta, ako napoji žednog muslimana, Allah će njega napojiti sa zapačećenog džennetskog napitka.“ (Tirmizi)

Saudin Cokoja (www.n-um.com)

22.07.2012.

Borba za namaz u džematu!

 

 

Šejh Abdulmuhsin el-Ahmed, Allah ga sačuvao, prenio nam je zanimljiv slučaj kojeg mu je ispričao imam jednog mesdžida. Spomenuti imam veli: “Sjedio sam u mesdžidu i učio Kur'an, bilo je to vrijeme između ezana i ikameta (pošto se u arapskim državam između ezana i ikameta ostavlja nekih 15 minuta da bi ljudi mogli stiči i abdest uzeti). U džamiji je bilo još dosta ljudi koji su došli ranije kako bi proučili koji harf iz Allahove Knjige prije namaza. Dok smo sjedilii učili Kur'an, začuo sam neku galamu pred ulaznim vratima. Okrenuo sam se kao i ostali prisutni, vidjeli smo čovjeka koji je svom snagom otvorio vrata i gledao u nas. Pogled mu je bio pun straha. U sebi sam pomislio da ovaj čovjek nije dobar, da sa njim nešto nije u redu. Nakon nekoliko trenutaka, čovjek je pao kod ulaznih vrata na sedždu. Međutim, čovjek je nakon toga ušao u džamiju, klanjao dva rekata skrušeno, zatim namaz a nakon namaza je uzeo Kur'an i učio. Vidio sam sada da je sa njim sve u redu. Poslije namaza, otišao sam do njega da se selamim sa njim i da ga upitam, šta se desilo ono na ulazu džamije pred početak namaza.

Nakon što smo se selamili, upitao sam ga: “Izvini brate, ali vidio sam te da si pred namaz kao „lud“ utrčao u džamiju i sedždu si učinio na samom ulazu gdje se obuća ostavlja, da li je sve u redu?“

Čovjek mi odgovori: “Da, ima svašta nešto. Ja sam čuo hadis Poslanika, savs,u kojem je rekao: “Ko klanja četrdest dana u džematu, prispijevajući na prvi tekbir, taj je zaštičen i sačuvan od dvije stvari: nifaka (licemjerstva) i vatre džehennemske.“ (Sunen od Tirmizija a šejh Albani, rhm, je rekao da je hadis hasen – dobar). Ovo danas mi je bio 39. dan a da nisam zakasnio na prvi tekbir u džematu, međutim, danas me pred namaz uzeo neki umor i malo sam zaspao. Kad sam se prenuo iz sna, čuo sam ezan, ustao sam kao lud, abdestio se i sjeo u automobil da stignem na prvi rekat.

Dok sam vozio, plakao sam i dovio riječima: “Gospodaru, ne dozvoli da zakasnim, ne uskrati mi tu blagodat, da budem sačuvan od nifaka...!“ Kad sam došao pred vrata džamije, primjetio sam tišinu, mislio sam: Sad su na sedždi ili na ruku'u..otvorio sam naglo vrata, a kad vi sjedite i učite Kur'an. Šta mi je drugo preostalo, nego da odmah tu na ulazu učinim Allahu sedždu zahvalnosti što sam stigao ipak na vrijeme.“

Ramazan je mjesec Allahove milosti, nemojte biti lijeni kad je u pitanju namaz, ako vam je džamija daleko, onda namaz obavite na vrijeme u svojoj kući sa svim sunnetima. Ako vam je džamija blizu, namaz obavljajte u džamiji, normalno ako ste kod kuće. Nemojte da vas televizija, internet i lijenost odvrate od vrijednosti klanjanja u džematu. Nemojte biti od onih koji uvijek kasne, uvijek ustaju da nadoklanjaju namaz a nakon selama od farda, prvi izađu pred džamiju i tamo zikre.

Ostani do kraja u džamiji i završi šta treba u vezi namaza. Allah da se smiluje našim dedama, koji dođu prije namaza, klanjaju čitav namaz (svi sunneti), zikre čitav zikr poslije namaza i tek onda izađu iz džamije. To je pravi odnos prema namazu.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada neko od vas upotpuni svoj abdest i ode u džamiju isključivo radi namaza, neće učiniti nijedan korak a da mu Allah neće povećati stepen u Džennetu i obrisati jedan grijeh. A kada uđe u džamiju ima nagradu onoga ko je u namazu sve dok ga namaz sprečava da izađe, a meleki na njega donose salavat (mole za oprost) sve dok je na mjestu na kojem je klanjao: 'Gospodaru naš, oprosti mu, Gospodaru naš, smiluj mu se', sve dok ih ne uznemiri nečim ili ne izgubi abdest."' (Buhari)

Saudin Cokoja (www.n-um.com)

19.07.2012.

Dnevni program jednog postača

 

Ovaj plan i program koji ćemo navesti, može se, naravno, korigovati i prilagoditi mogućnostima, kako kome odgovara, ali je jako bitno da kada nas nešto mimoiđe u jednom od ovih navedenih termina, pokušamo to nadoknatiti u jednom od narednih.

Hvala Allahu Gospodaru svjetova! Nek je selam i salavat na najodabranijeg Poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe, a zatim: Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala:

وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ " I neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu! " (Prijevod značenja, Al- Mutaffifun, 26.)

PRIJE ZORE

1. Noćni namaz

Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ "Da li je onaj koji u noćnim časovima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga...?" (Prijevod značenja, Az-Zumer, 9.)

2. Sehur

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ustajte na sehur, jer je, doista, u njemu berićet." (Buharija, Muslim)

3. Istigfar , traženje oprosta sve do sabahskog ezana. Rekao je Allah, 'azze ve džel: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ "I u praskazorje oprost od grijeha molili. " (Prijevod značenja, Ad-Darijat, 18.)

4. Dva rekata sabahskih suneta.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Dva rekata sabah namaza su bolja od dunjaluka i onoga što je na njemu." ( Muslim)

POSLIJE ZORE

1. Rani odlazak na sabah namaz

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "... Da znaju kakva je vrijednost u ova dva namaza ( sabah i jacija) odlazili bi puzeći." (Buharija i Muslim)

2. Učenje zikra, dove sve do ikameta

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Dova između ezana i ikameta se ne odbija." (Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud)

3. Boravak i sjedenje u mesdžidu uz učenje Kur'ana i zikra sve do izlaska Sunca (jutarnji zikr).

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ostajao poslije sabah namaza u džamiji sve do izlaska sunca. (Muslim) Rekao je Allah tebareke ve te'ala:" وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ‌ "…i molitvu u zoru, jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju. " (Prijevod značenja , Al-Isra, 78.)

Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, on će učiti pola hizba u ovo vrijeme. Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme. Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti isto jedan hizb u ovo vrijeme. Ko želi više od ovoga sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.

4. Klanjanje dva rekata

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko klanja sabah namaz u džematu, potom sjedne slaveći i spominjući Allaha do izlaska sunca, zatim klanja dva rekata, bit će nagrađen nagradom hadža i umre, potpuno, potpuno, potpuno." ( Hadis bilježi Tirmizi)

5. Dova Allahu da ti učini dan berićetnim

Kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio: "Allahu moj, molim te za dobro u ovom danu, pobjedu, pomoć, svjetlo, berićet i uputu, a utječem se Tebi od od svakog zla koje je u njemu i poslije njega. " (Hadis bilježi Ebu Davud).

6. Spavanje (odmor), s nijetom nagrade

Rekao je Mu'az, radijallahu anhu: " Zaista se nadam nagradi za svoje spavanje, kao što se nadam nagradi za svoju budnost."

7. Odlazak na posao ili u školu

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Niko nije pojeo bolju hranu od one koju je stekao svojom rukom. Zaista se Allahov poslanik Davud, alejhi selam, hranio imetkom stečnim svojom rukom." (Hadis bilježi Buharija)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko krene putem traženja znanja, Allah će mu olakšati put do Dženneta." (Buharija)

8. Veličanje i slavljenje Allaha, tebareke ve te'ala, tokom dana أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ‌ "A srca se doista, kad se Allah pomene smiruju!" (Prijevod značenja, Ar-R'ad, 28.)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem :"…Neka ti je jezik neprestano vlažan od spominjanja Allaha Uzvišenog". (Tirmizi, Ibnu Madždže) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Stanovnici Dženneta neće ni za čim žaliti, osim za trenutkom koji je prošao, a u njemu nisu slavili Allaha Uzvišenog. " (Hadis bilježi Taberani)

9. Svakodnevna sadaka

Neka ti bude na umu da melek uči svako jutro dovu za onoga ko udjeljuje sadaku, kako se spominje u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: " Allahu, podari svakom onom ko udjeljuje bolje i više od onoga što udijeli…"( Hadis bilježi Buharija)

POSLIJE PODNE

1. Podne namaz obaviti na vrijeme i u dzematu

Rekao je Ibn Mes'ud, radijallahu anhu: " Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je podučio stvarima koje su od upute, a jedna od stvari upute je namaz obavljen u džamiji u kojoj se uči ezan. " (Hadis bilježi Muslim)

2. Klanjati podnevske sunete, koji spadaju u dvanaest potvrđenih dnevnih suneta, četiri prije farza i dva poslije farza.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Ko u noći i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akšama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.'' (Muslim)

3. Kraći odmor

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "…I tvoje tijelo ima pravo kod tebe..."

IKINDIJA

1. Ikindiju namaz obaviti u džematu

Potrudi se da klanjaš četiri rekata prije farza, jer je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Smilovao se Allah čovjeku koji klanja četiri rekata prije ikindijskog farza." (Hadis bilježi Ebu Davud i Tirmizi)

2. Ako ima neko predavanje ili vaz u džamiji, ostati i poslušati

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " Ko ode u mesdžid da bi nešto naučio, ili druge podučio, ima nagradu potpuno obavljenog hadža. " (Hadis bilježi Taberani)

3. Boravak u mesdžidu

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko uzme abdest u svojoj kući, onako kako treba, zatim ode u mesdžid, on je Allahov posjetilac, a pravo onog koji se posjećuje je da ugosti svog posjetioca." (Hadis bilježi Taberani)

Učenje Kur'ana koliko smo u mogućnosti, pa ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, on će učiti pola hizba u ovo vrijeme. Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme. Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti isto jedan hizb u ovo vrijeme. Ko želi više od ovoga sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.

4. Proučiti večernji zikr

AKŠAM

1. Učenje dove prije početka iftara

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Trojici se dova ne odbija, postaču dok ne iftari…" ( Hadis bilježi Tirmizi)

2. Otpočeti iftar uz dovu:

ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله " Nestala je žeđ, natopile se žile, a nagrada je osigurana, ako Allah htjedne." (Ebu Davud)

3. Obaviti akšam namaz u džematu

4. Druženje sa porodicom

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " I tvoja žena ima pravo kod tebe..."

5. Priprema za jaciju i teraviju namaz

JACIJA

1. Jaciju namaz u džematu obaviti

2. Teraviju namaz obaviti do kraja sa imamom

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko provede Ramazan klanjajući, vjerujući, nadajući se nagradi od Allaha, dželle šanuhu, biće mu oprošteni prijašnji grijesi! " (Buharija)

Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: "…ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne završi sa svojim namazom, imaće nagradu kao da je cijelu noć klanjao! " (Hadis prenose petorica, a imam Tirmizi ga smatra sahihom.)

3. Učenje Kur'ana

Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, on će učiti pola hizba u ovo vrijeme. Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme. Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan džuz u ovo vrijeme. Ko želi više od ovoga sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.

ZADNJA TREĆINA NOĆI

1. Noćni namaz, sa dužim rukuom i sedždom.

2. Klanjanje vitr namaza, za one koji nisu klanjali u džematu sa imamom.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Učinite da zadnji vaš namaz bude vitr." (Buharija i Muslim)

3. Učenje Kur'ana

Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, on će učiti pola hizba u ovo vrijeme. Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme. Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan džuz u ovo vrijeme. Ko želi više od ovoga sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.

U SLOBODNOM VREMENU

-Zijareti bližnjih, komšija, prijatelja; -Pokušati biti što aktivniji na polju da've u toku ramazana; - Čitanje korisnih knjiga, koje pojašnjavaju propise, ali i stvari vezane za lijep ahlak; -Iskoristiti svaku priliku da povećaš iman, i da radiš što više hajrata i dobrih djela u ovom plemenitom mjesecu.

Napomena:

1. Poznato je da se u našim džamijama, u Bosni, klanja teravija sa vitrom, zbog toga je obaviti takav namaz u džematu, skupa sa imamom, od početka do kraja, bolje nego ostaviti vitr i sam klanjati u zadnjoj trećini noći, zbog hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "…ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne završi sa svojim namazom, imaće nagradu kao da je cijelu noć klanjao!" A oni koji nisu uspjeli klanjati teraviju sa imamom, takvima je bolje da ostave vitr za zadnju trećinu noći.

2. Vrijeme za jutarnji zikr počinje poslije klanjanja sabah namaza i traje sve do izlazka Sunca, a vrijeme za večernji zikr počinje od ikindije i traje do zalaska Sunca. Ovog je mišljenja i Ibn-Kajjim, rahimehullah, a dokaz je Allahov, te'ala, govor: " Hvaleći Gospodara svoga, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova." (Prijevod značenja, Ta-ha, 130. )

Dok šejh Abdul'Aziz bin Baz, rahimehullah, kaže za jutarnji zikr, da onaj koji nije to učinio prije izlaska Sunca, može sve do podne namaza, a ko nije proučio večernji zikr do zalaska Sunca, to može i poslije akšam namaza, ili poslije jacije namaza.

I na kraju, nek je selam i salavat na Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem!

18.07.2012.

Nikada nemoj za ljubav moliti

 

Dok je moja majka ležala u bolnici, odlazeći joj u posjete, upoznala sam mnoge žene različitih profila. Trudila sam se da im skratim vrijeme i olakšam boravak u bolnici, a ujedno i zaradim koji sevap, pričajući o različitim islamskim temama.

Tako sam jedan dan pričala o opasnostima koje sa sobom nosi sihr i posljedicama tog velikog grijeha. To je uvijek interesantna tema, posebno kada se o noj razgovara sa starijim osobama koje vide sihr i tamo gdje ga nema i ne razlikuju ga od 'ajna (uroka) i haseda (zavidnosti).

Dok sam govorila, vidjela sam staru nanu kako neutješno plače i glasno jeca od bola. Nisam znala razlog njenog plača pa sam prišla da je utješim. Reče mi da se smatra velikog grešnicom i da se boji da joj Allah nikada neće oprostiti davno počinjene grijehe. Tješila sam je blagodatima teobe i Allahovim rahmetom koji je obećao onima koji se iskreno pokaju za grijehe. Nisam tražila da ispriča koji je tako veliki grijeh počinila, ali je ona insistirala da uzmemo pouku iz  njene greške. Brišući suze krajevima bijele mahrame, započela je svoju tužnu priču:

Bila sam jedna od najljepših djevojaka u selu, navikla da imam sve što poželim. Manipulisala sam drugima ljepotom i to mi je jako godilo, sve dok, jedan dan, na igranku u obližnje selo nije došao prelijep mladić koji je, umjesto u mene, gledao u moju tečićnu koja nikada nije imala niti jednog momka i niko na nju nije obraćao pažnju. Dok joj je prilazio, ja sam se glasno smijala i izrugivala njegovom izboru skupa s prijateljicama koje su mi u svemu ugađale.

Čuo je naš smijeh i dobacivanja, ali se nije obzirao. Izašao je te noći sa mojom najmlađom tečićnom i ubrzo se njihovo poznanstvo pretvorilo u veliku ljubav. Uzaludni su bili moji pokušaji da ih rastavim. Uzaludno je bilo i moje nakaradno savjetovanje rodice da ga napravi ljubomornim i izađe malo s drugim momcima, kako se on ne bi uobrazio. Ona je vidjela samo njega, a on samo nju.

Postala sam opsjednuta njihovom ljubavi i više nisam obraćala pažnju na sve one momke, i ljepše i bolje od njega, koji su mi izražavali ljubav i poštovanje. Postala sam zmija otrovnica i samo maštala o trenutku kada ću ih razdvojiti. Moja bolest kulminirala je kada me rodica pozvala da joj budem obikuša na svadbi koja se spremala.

Zaslijepila me mržnja i više nisam birala sredstva da ih rastavim. Otišla sam kod komšinice, pravoslavke, koja je bila poznata kao velika vračara i skupo joj platila da napravi sihr kojim ću razdvojiti  tečićnu od voljenog mladića i kojim ću ga pridobiti za sebe. Obećala mi je da će napraviti veliki sihr kojim će rastavit voljene i mene s njim sastaviti, ali da ne može uticati na njegovo srce i da ne garantuje da će me on ikada voljeti. Meni je to bilo dovoljno, jer mi je mržnja bila zaslijepila razum.

Doista, na dan kada je trebalo da se oni vjenčaju, dok je njena avlija bila okićena cvijećem i uveliko se spremala svadba, on je, bez objašnjenja, otkazao svadbu, došao na moja vrata i zaprosio me, što sam ja bez odlaganja i prihvatila.

I dok je moja rodica vrištala od bola, a njeni roditelji postiđeni pokušavali da pronađu opravdanje pred narodom, ja sam blistala od sreće, iako je mladoženja, odmah nakon prosidbe, otišao u obližnju kafanu i nije se trijeznio od alkohola. Tako se nastavilo danima, a kada se trijeznio, nije htio da me pogleda niti lijepu riječ sa mnom da progovori. Danima se opijao, a zorom dolazio kući i tukao me. Kada je saznao da se moja rodica teško razboljela i da joj nema lijeka, otišao je u Sloveniju, da tamo radi, i veoma rijetko je dolazio kući, a prije nego što bi došao ja sam mu obnavljala sihr jer sam strahovala da me ne ostavi. Tako je trajalo godinama.

Moja tečićna uskoro je preselila, a ja sam postala omražena i među familiom i među komšijama. Više me niko nije želio u svom društvu, a one lažne prijateljice koje su mi inače udovoljavale, postale su mi najveći neprijatelji. Patila sam u svojoj samoći i kajala se za grijehe koje sam počinila. On je sve rjeđe dolazio, a onda je najednom prestao dolaziti. Više mi to nije bilo ni važno, jer me tuga slamala zbog grijeha koje sam počinila. Naučila sam da ljubav ne možeš kupiti, niti nekog prisiliti da te voli, ali tu lekciju prekasno sam naučila pa je zbog toga vama prenosim, kazala je jecajući. Iskreno sam se pokajala za svoje grijehe i više nikada nešto slično ne bih ponovila, ali srce mi nije mirno i svoj život sam uzalud upropastila.

Prošlo je 12 godina našeg braka, a muž mi nikada nije prišao. Na kraju me je i ostavio. Sama sam sebe kažnjavala i proklinjala svoju ljepotu i oholost. Molila sam dragog Allaha da se moj muž pojavi jednoga dana, samo da mu priznam istinu i tražim halala i, Allah mi je tu dovu uslišao. Kada sam mu se najmanje nadala, pojavio se umoran od lutanja i bježanja od teške sudbine. Izgledao je potpuno drugačije. Bio je izuzetno smiren. Priznala sam mu grijehe i svoju sebičnost. On mi je oprostio, jer se i on nadao da će to biti sebeb Allahovog oprosta njemu što je umjesto u pokornosti Gospodaru i traženju zaštite kod Njega utjehu tražio u alkoholu i porocima.

Ljubav među nama nikad se nije rodila, ali danas smo jedno drugom najbolja utjeha i najbolji prijatelji. Kćeri moje, nikada za ljubav nemojte moliti i nikada nemojte ruku pružiti za haramom kako biste svoje želje ispunile. Dok nam je ona to pričala, u sobu uđe starac s bjelicom na glavi, oslanjajući se na lakirani štap s drškom u obliku zmije. Drhtavom rukom izvadi joj čistu pidžamu i obloge od kamilice. Kao da zna da smo o njemu pričali, pa samo uzdiše i glavom odmahuje.

Da se dragi Allah smiluje ovoj nani i njenom dedi, da im oprosti grijehe i uvede ih u Džennet, a mi da iz njihove sudbine izvučemo pouku. Da nam Allah olakša da iskoristimo blagodati dove i da budemo čvrsto uvjereni da nam On daje samo ono što je hajr za nas i da nam nikad nepravdu neće učiniti.

Nađa Dizdarević

 

17.07.2012.

Ne očajavaj

 

 

Doista je razum isto što i njiva. Svaka ideja o kojoj dugo vremena razmišljaš je isto što i misao. Požnjet ćeš samo one misli koje si zasijao, bile one negativne ili pozitivne.

Ono što jednu ličnost razlikuje i čini specifičnom u odnosu na druge jeste zdrav pogled na stvari.

Poraz koji doživiš u jednoj bici, veoma često ti bude nauk kako pobijediti u ratu.

Ključ neuspjeha je u nastojanju da zadovoljiš sve ljude koje poznaješ.

Uspjeh nije najvažnija stvar – već je najvažnija stvar želja za uspjehom! Sve ono što u životu smatramo velikim, počelo je s jednom mišlju, s jednom idejom, i kao nešto veoma sitno!

Da bismo nešto uradili, uvijek postoji bolji put za to. Mi se moramo potruditi pronaći taj bolji put!

Dobro djelo je znatno bolje od dobre riječi!

Najbolje natjecanje, je čovjekovo natjecanje sa samim sobom. Svaki put kada se čovjek natječe sa sobom, on uznapreduje, tako da danas nije kakav je bio juče, ali ni sutra neće biti kakav je danas.

Kada koriš druge ljude, prilike ili situacije, ti im daješ snagu da te savladaju. Zato, moraš prestati prekoravati druge i lično ponijeti svoju životnu odgovornost!

Kada upravljaš ljudima koji su inteligentniji od tebe, pa postigneš cilj, onda je to najbolji argument da si ti inteligentniji od njih!

Najsretniji trenuci u ljudskom životu jesu oni u kojima ostvariš ono za što su drugi ljudi govorili da je nemoguće ostvariti!

Čovjek ne može napredovati niti se razvijati ukoliko ne pokuša nešto što nije dio njegove svakodnevnice!

Ambicije se ne mogu ostvariti bez truda i bola!

 

 

17.07.2012.

Da nije dunjalučkih iskušenja, na ahiretu bismo bili bankroti

 

   

 

Iskreno vjerovanje najbolje dolazi do izražaja prilikom iskušenja i nedaća. Kada ga snađu iskušenja, iskreni vjernik poveća ibadet i dove, pa makar ne vidio tragove njihovog uslišavanja. Njegova nada se ne smanjuje čak ni onda kada ojačaju uzroci očaja, zbog saznanja da se u tome krije Allahova mudrost koju ljudski razum ne može dokučiti, a Allah bolje od nas zna šta je nama dobro i korisno, a šta nije. A što se tiče onoga koji požuruje uslišavanje dove, to je znak slabog imana, jer on smatra da ima pravo na uslišavanje dove, kao onaj koji traži plaću za svoje djelo. O ti koji požuruješ uslišavanje dove, zar nisi čuo za priču o Jakubu a.s. koji je osamdeset godina trpio iskušenje, ali se njegova nada nije promjenila. Kada je njegova tuga za sinom Jusufom dostigla vrhunac, izgubio je i sina Benjamina, ali se ni tada nada u Allahovu milost nije promjenila, već je rekao: ‘’Ja se neću jadati, nadam se da će mi ih Allah sve vratiti; uistinu. On sve zna i mudar je.’’ (Jusuf, 83.)

Značenje Jakubovog sabra i pouzdanja u Allaha, objašnjeno je u ovom ajetu: ‘’Zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaština i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali, uzviknuli: ‘’Kada će već jednom Allahova pomoć!?’’ Eto, Allahova pomoć je zaista blizu!’’ (El-Bekare, 214.)

U tom smislu su i riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘’Čovjek će neprestalno biti u dobru, sve dok ne pođe požurivati.’’ Upitali su: ‘’Allahov Poslaniče, šta znači požurivanje?’’ Odgovorio je: ‘’Požurivanje znači da čovjek kaže: ‘’Upućivao sam dove, al’ mi nisu uslišane.’’

Nipošto ne umanjuj svoje dove kad se iskušenja povećaju i odulje, jer ti si iskušan da bi se pokazala tvoja pobožnost kroz sabr i dovu, zato ne očajavaj i ne gubi nadu u Allahovu milost, ma koliko iskušenje dugo trajalo.

Neopravdani očaj Amira ibn Rebie?

Amir ibn Rebia r.a. je ashab koji je među prvim Mekelijama primio islam. Upravo se pripremao za hidžru u Abesiniju, zbog stalnog zlostavlajnja muslimana od strane nevjernika, pa je želio da obavi neke poslove i pripremi poputninu za svoju porodicu prije nego krenu na put. Omer ibnul-Hatab r.a., koji tada još uvjek nije bio primio islam, sreo je Amirovu suprugu, rekavši joj: ‘’Je li to nekud odlazite, Umm Abdullah?’’ Rekla je: ‘’Da, tako mi Allaha! Odlazimo u zemlju koja je Allahov posjed kao i sve drugo, nakon što ste nas mučili i ponižavali na najgori način. Nadam se da će nam Allah u tome dati izlaz.’’ Omer je na to rekao: ‘’Allah vas čuvao na vašem putu!’’ Začuđena tim Omerovim riječima, Amirova supruga je kasnije rekla: ‘’Vidjela sam kod njega blagost koju nikada prije nije pokazao, a zatim je otišao. Kao da ga je rastužio naš odlazak i napuštanje Mekke. Nakon toga došao je moj muž i ja sam mu rekla: ‘’Da si vidio Omera maloprije, kako je samo tužan zbog našeg odlaska.’’ Amir me je upitao: ‘’Da ti možda ne misliš da će on primiti islam?’’’’Da’’, odgovorila sam, a on mi je rekao: ‘’Prije će Omerov magarac primiti islam od Omera.’’

Ovaj plemeniti ashab je bio izgubio svaku nadu u Omerovo primanje islama, jer je Omer bio žestoki protivnik islama i vrlo surov prema muslimanima. Međutim, ubrzo se desilo upravo ono u šta je ashab Amir potpuno sumnjao. Omer je primio islam. I ne samo to, već je pretekao u dobru ashaba koji je govorio da će Omerov magarac primiti islam prije Omera. Postao je treći čovjek po vrijednosti u islamskom ummetu, nakon Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Ebu Bekra. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao ga je El-Faruk, a njegovo primanje islama značilo je ponos islamu i muslimanima. I vjerovatno danas većina muslimana ne poznaje ashaba Amira ibn Rebiu, ali zato nema ni jednog muslimana na kugli zemaljskoj, a da ne zna ko je bio Omer ibnul-Hatab. Allah je podario Omeru ono što nije podario onome koji je sumnjao u Omerovo primanje islama, a Allah svoju blagodat daruje kome On hoće. Zato ne očajavaj u pogledu Allahove milosti ni onda kada ti se stvar čini nemogućom.

To se zove ambicioznost

Ovo je priča o uspjehu koji je zapalio revolucionarnu iskru ekonomskog, ali i civilizacijskog napretka Japana. To je priča o mladiću koji se zvao Takeo Sahira. On je sa grupom mladića iz Japana poslat na studije na Univerzitet u Hamburgu, u Njemačkoj.  Sa sobom je ponio i svoj mladalački san koji ga ni za jedan trenutak nije napuštao. Mladi Japanac je sanjao i maštao o tome da on bude taj koji će napraviti i montirati motor japanske marke, na kojem će pisati ‘’Made in Japan’’. Zbog tog sna on je počeo ozbiljno i marljivo učiti. Godine su brzo prolazile, a on je od profesora, kao i drugi studenti, slušao uvjek istu priču: ‘’Mladiću, računaj da si uspio onda kada odbraniš doktorat iz mehanike.’’ Naravno, mladi Japanac se nije slagao s tom tezom, jer je on potpuni uspjeh vidio u proizvodnji japanskog motora. Međutim, nakon što je završio studij shvatio je da on nema riješenja za tu zagonetku. Satima je posmatrao motor i došao do zaključka da je za njega izrada i montiranje motora koji će biti funkcionalan, prava misterija. Razmišljao je šta da uradi, i na kraju je shvatio da mora napravit odlučan korak koji će mu otkriti način kako će izraditi motor. S tim ciljem on je posjetio sajam na kojem su bili izlagani motori italijanske proizvodnje. Kupio je jedan motor za koji je dao sav novac koji je imao kod sebe. Motor nije ostavio u podrumu ili garaži, već ga je donio u svoju sobu i počeo ga rasklapati, dio po dio, a zatim je svaki dio crtao i pamtio mjesto na kojem se nalazio.  Kada je rastavio i najsitnije dijelove, započeo je proces sastavljanja dijelova. Taj proces, rastavljanja i sastavljanja motora, ponavljao je tri dana. Jeo je samo jedanput na dan, a spavao je svega tri sata u toku jednog dana. Treći dan je, bez gledanja u crtež i bez velikih poteškoća, uspio sam rastaviti i sastaviti motor. Sretan zbog tog uspjeha, otišao je vođi japanskih studenata da s njim podijeli svoju radost. Suze radosnici slijevale su mu se niz lice dok mu je govorio: ‘’Sastavio sam motor nakon što sam ga bio potpuno rastavio.’’ Međutim, vođa grupe nije bio posebno oduševljen njegovim uspjehom, već mu je rekao: ‘’Ne, nisi još uspio! Taj motor je ispravan i on svakako radi, ti si ga samo rastavio i ponovo sastavio, i ništa više. Nego, evo ti motor koji ne radi, pa ako uspiješ da otkriješ kvar i da ga popraviš i upališ, onda si zaista uspio.’’ Bio je to novi izazov, ali i novo iskustvo. Uzeo je pokvareni motor u naručje i zagrlio ga kao da se radi o najvećoj dragocjenosti. U stvari on je zagrlio svoj san, zagrlio je svoj cilj kojem je cijelim bićem stremio. Došao je u svoju sobu i ponovo rastavio motor na djelove, na isti način kako je to radio sa prethodnim motorom. Kad ga je počeo montirati otkrio je kvar. Naime, jedan metalni dio motora je trebalo ponovo rastopiti i preoblikovati. Ali kako? U tom trenutku shvatio je još jednu bitnu stvar. Shvatio je da, ako želi biti stručnjak za pravljenje i proizvodnju motora, mora prvo raditi kao obični radnik u topionici kako bi nauči proces topljenja željeza, te oblikovanje i izradu onih najsitnijih dijelova na motoru. I umjesto da upiše doktorat i bude univerzitetski profesor, on se zaposlio u ljevaonici željeza, čelika i aluminija. Nosio je obično plavo odijelo i besprijekorno slušao naredbe poslovođe u ljevaonici koji je bio obični majstor sa srednjom stručnom spremom. Osim toga, on je bio iz ugledne japanske porodice, potomak slavnih samuraja, ali je i pored toga bio spreman da služi svojoj domovini, pa makar radio u ljevaonici kao obični radnik.  Trebalo mu je svega deset dana da nauči topiti i oblikovati različite dijelove motora. Deseti dan on je napravio i oblikovao novi dio zbog kojeg motor nije radio, i kad ga je postavio, motor je opet počeo raditi. Ponovo je otišao do vođe svoje grupe i saopćio mu radosnu vijest: ‘’Uspio sam!’’ Nakon toga vratio se u Japan. Prijatno ga je iznenadilo saznanje da se u njegovoj državi već čulo za njega kao mladog japanskog stručnjaka koji mnogo obećava. Posebno se obradovao pismu koje je dobio lično od japanskog cara u kojem je izrazio želju da se sretne s njim kako bi mu čestitao na postignutom uspjehu. Zahvaljujući caru na ukazanoj počasti, on je na pismo ovako odgovorio: ‘’Vaše visočanstvo, ja još nisam zaslužio takav prijem i takvu počast, jer još uvjek nisam ostvario svoj san.’’ Nakon devet godina provedenih na studijama i radu u Njemačkoj, mladi Japanac se zaposlio i u svojoj državi je radio još devet godina. Za to vriejme on je konstruisao i proizveo deset različitih motora. Onda ih je odvezao na carski dvor i rekao: ‘’Evo, konačno sam ostvario svoj san!’’ Kada je car čuo rad motora koji je proizveden u Japanu, sav ushićen, rekao je: ‘’Ovo je najljepši ‘’muzički instrument’’ koji sam čuo u svom životu. Zvuk motora koji je stoposto japanski proizvod.’’

Te noći, nakon ostvarenja životnog sna i prijema kod cara, mladi japanac otišao je ranije na spavanje i prvi put u životu spavao je deset sati u kontinuitetu. Od tada je svaki japanski radnik odlučio raditi devet sati, osam sati za sebe i svoju porodicu, a jedan sat za svoju državu, Japan

Ne boj se, Allah je sa nama

Kada su Kurejšije saznale da će Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, napustiti Mekku i učiniti hidžru u Medinu, odlučili su da ga ubiju. Kad je noć razastrla svoje tmine, oni su došli pred njegova vrata čekajući da zaspi i da onda upadnu u sobu i ubiju ga. Po svim ljudskim mjerenjima, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, bio je te noći osuđen na smrt. Kako da ne, kad su nevjernici bili opkolili njegovu kuću sa svih strana, odlučni da ga ubiju i time unište sjeme islama. No, i pored toga, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ni jednog trenutka nije gubio nadu u Allahovu milost. On je, iako svjestan da mu je kuća opkoljena, izašao iz kuće učeći kur’anski ajet: ‘’I kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili, zato oni ne vide.’’ (Jasin, 9.)

Opkoljen i praktično zarobljen, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao je iz svoje kuće, uzeo šaku zemlje i bacio je prema nevjernicima, koja kao da je simbolizirala i najavila nevjernički neuspjeh, tako da je propala njihova namjera da ga ubiju.  Pogledaj kako se svjetlo nade rađa iz samog središta tmine iskušenja.

Nakon toga Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, neopaženo je izašao iz Mekke sa svojim drugom Ebu Bekrom r.a. i na putu prema Medini zaustavili su se u pećini na brdu Sevr, gdje su ostali tri dana. Nevjernički konjanici koji su krenuli u potragu za njima, došli su pred ulaz u pećinu, pa je Ebu Bekr rekao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ‘’Allahov Poslaniče, da neko od njih samo malo obori pogled prema unutrašnjosti pećine, vidio bi nas.’’ Tada je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, izrekao svoje poznate riječi: ‘’Ebu Bekre, šta misliš o dvojici s kojima je Allah treći?’’

I desilo se ono što se desilo. Nevjernici su se vratili neobavljenog posla iako ih je od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dijelilo svega nekoliko koraka. Zato, pogledaj još jednom kako se noćna tmina rasprši i nestane pred svjetlom zore, i kako Allahova pomoć natkriljuje vjernike, na što aludira sljedeći ajet: ‘’Allah doista štiti vjernike, Allah sigurno ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.’’ (El-Hadždž, 38.) Dvojica drugova nastavili su svoj dugi put, bez oružja i bilo kakve naoružane pratnje. A onda je i treći put Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazao veličinu nade i oslonca na Allaha. Naime, dok su putovali kroz pustinju pojavio se konjanik koji je jurio u pravcu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Ebu Bekra. Bio je to Suraka ibn Malik kojem se na trenutak osmjehnula sreća i pružila prilika da dobije stotinu deva kao nagradu od Kurejšija ukoliko im dovede Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, mrtvog ili živog.  Međutim, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, uopće nije obraćao pažnju na konjanika koji im se približavao, pa mu je Ebu Bekr r.a. rekao: ‘’Allahov Poslaniče, za nama juri konjanik koji samo što nas nije sustigao.’’ Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ponovio je svoje riječi: ‘’Ne boj se, Allah je s nama!’’ I Allah ih je pomogao. Noge Surakinog konja počele su propadati u pjesak. Kad je vidio da će ga snaći smrt u pustinjskom pijesku, Suraka je zavapio pomoć obećavši da će ih ostaviti na miru i da nikome neće reći u kojem pravcu su otišli. Suraka je održao svoje obećanje, vratio se u Mekku i kojeg god konjanika je sreo, a koji je krenuo u potjeru za Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, rekao bi mu: ‘’Vrati se, nisu otišli ovim putem.’’

U našem vremenu, koje je u znaku mnogobrojnih poraza i poniženja, mi muslimani nemamo veće potrebe od toga da naučimo umjeće izgradnje nade.

Ne ljuti se i ne proklinji

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Veličina nagrade je na osnovu veličine iskušenja. Kad Allah zavoli nekog čovjeka onda ga iskuša, pa ko bude zadovoljan u iskušenju, nagrada mu je Allahovo zadovoljstvo, a ko se bude srdio zbog iskušenja, nagrada mu je Allahova srdžba.’’

Rekao je također: ‘’Na Sudnjem danu bit će doveden najbogatiji čovjek na dunjaluku i bit će stavljen u džehennemsku vatru samo jedan tren, pa će mu biti rečeno: ‘’O sine Ademov, da li si ikada ikakvo dobro vidio? Da li si ikada osjetio ikakvu blagodat?’’ On će odgovoriti: ‘’Tako mi Allaha, nisam nikada doživio nikakvo dobro niti sam ikakvu blagodat osjetio!’’ Zatim će biti doveden čovjek, vjernik koji je imao najveća iskušenja i nevolje na dunjaluku, pa će biti stavljen u džennet samo jedan trenutak, a onda će biti upitan: ‘’Sine Ademov, da li si ikada doživio ikakvu nevolju? Da li te je ikada snašlo iskušenje?’’ On će odgovoriti: ‘’Tako mi Allaha, nisam nikada doživio nikakvu nevolju niti me snašlo ikakvo iskušenje!’’

Jedanput je Abdullah ibn Abas putovao sa Muhammedom, sallallahu alejhi v sellem, pa mu je tom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oporučio sljedeće: ‘’Dječaće, podučit ću te nekoliko stvari: čuvaj Allaha, čuvat će te! Čuvaj Allaha, uvjek će biti s tobom! Kada nešto tražiš, traži to od Allaha, kada tražiš pomoć traži je od Allaha. Znaj, kada bi se svi ljudi okupili da ti neku korist donesu, ne mogu ti koristiti osim onoga što ti je Allah propisao. I kada bi se svi ljudi okupili da ti štetu nanesu, ne mogu ti naštetit osim onoga što ti je Allah propisao. Pera su podignuta, a tinta se osušila. (Tirmizi)

Mudri prethodnici su kazali: ‘’Da nije iskušenja i belaja, mi bismo na ahiretu bili bankroti.’’

Ma’ruf el-Kerhi rekao je: ‘’Allah dž.š. iskušava vjernika bolešću i nesanicom, pa se on žali svojim prijateljima. Onda mu Allah kaže: ‘’Tako mi moje Veličine i Uzvišenosti, nisam te iskušao ovom bolešću osim da ti grijehe sperem, pa ne žali se na Mene.’’

Vehb ibn Munebih je rekao: ‘’Ne posjeduje istinsku razboritost onaj ko iskušenje ne vidi kao blagodat, a blagodat kao iskušenje, jer onaj kojeg je snašlo neko iskušenje i nedaća, nada se olakšanju, a onaj ko živi u izobilju, očekuje iskušenje.’’

Mudri Lukman je upitan: ‘’Koji čovjek je najbolji?’’ Odgovorio je: ‘’Onaj ko je zadovoljan sa onim što mu je dato.’’

Nije se razočarao ni nakon četiri hiljade odbionica za posao

Mladi čovjek je izgubio posao nakon čega je poštom poslao više od dvije hiljade molbi za posao diljem svijeta. Međutim, svi zahtjevi su mu odbijeni, ali on nije odustajao. Poslao je poštom dvije hiljade novih zahtjeva od kojih su ponovo svi odbijeni. Nedugo zatim dobio je ponudu da radi u direkciji pošte. Rečeno mu je: ‘’Možda je put ustrajnosti i odlučnosti glavni uzrok što si uspio dobiti posao u poštanskoj direkciji.’’

Novopečeni službenik je upitao trgovac mjenicama koji je vrlo dobro poslovao i godišnje zarađivao oko 600.000 dolara: ‘’Da li ti ikada gubiš nadu u klijenta koji će možda kupiti mjenice od tebe?’’ Iskusni trgovac je odgovorio: ‘’To zavisi od toga koji od nas dvojice će prvi umrijeti.’’

Wernher von Braun je shvatio da je greška osnovni faktor na putu stjecanja znanja i ostvarivanja naučnih rezultata. On je u toku Drugog svjetskog rata konstruisao dalekometni raketni projektil V-2 kojim je bombardiran London. Međutim, taj raketni projektil nije bio funkcionalan iz prvog pokušaja. Naprotiv, mnogobrojni njegovi pokušaji završili su bezuspješno. Toliko je puta bezuspješno pokušavao ispaliti projektil da je i vrhovna komanda Nacističke Njemačke izgubila nadu u njegov uspjeh. Upitali su ga, koliko još grešaka trebaš napraviti da bi projektil mogao biti ispaljen bez greške?’’ Odgovorio je: ‘’Možda napravim još 50.000 neuspjelih pokušaja, ali će na kraju on sigruno proradit i postat funkcionalan.’’ U drugoj polovici Drugog svjetskog rata, Njemačka je svoje protivnike gađala iz raketnog projektila koji je konstruisao upravo Wernher von Braun, i ni jedna država svijeta nije imala nešto slično. Nakon 70 000 neuspjelih pokušaja, Wernher je uspio. Tako to rade optimisti koji se nikada ne predaju i koji su svjesni da je greška oštrica preciznosti i savršenstva, i da se neuspjeh ne mjeri brojem grešaka, već on počinje onoga trenutka kad čovjek odluči da više ne pokušava, odnosno, onda kad odluči da se preda.

Postojanost žene vjernice

Nakon što su munafici doživjeli potpuni krah i neuspjeh u pokušajima da poraze i ponize muslimane, smislili su novi plan i nove metode u vrijeđanju i ponižavanju muslimana. Odlučili su da zgradu islama i islamskog društva pokušaju srušiti iznutra. Naime, pri povratku muslimana u Medinu, a nakon pohoda na pleme Benu Mustalik, Aiša r.a. je napustila svoju nosiljku da bi obavila fiziološku potrebu. Nakon što se vratila u nosiljku vidjela je da je izgubila zlatnu ogrlicu, pa je otišla da je potraži. Uspjela je naći ogrlicu, ali kad se ponovo vratila na mjesto gdje su odmarali, muslimanska vojska je već bila otišla. Ona se nadala da će muslimani primjetiti da nje nema i da će se vratiti po nju. Međutim, to se nije desilo. Aiša r.a. ostala je sama i čekajući tako ne bi li se neko od muslimana pojavio, zaspala je. Jedan od ashaba, Safvan ibn El-Muattal, zaostao je bio za vojskom i već je bilo svanulo kad je on stigao do mjesta gdje se nalazila Aiša r.a. Ugledao je ljudsku priliku u crnoj odjeći i kad je prišao prepoznao je Aišu r.a. Zatim je naredio svojoj devi da klekne da Aiša r.a. uzjaši, a onda je, ponavljajući riječi: ‘’Svi smo Allahovi i svi ćemo se Njemu vratiti!’’, krenuo prema Medini vodeć devu na kojoj je bila Aiša r.a. Stigli su muslimansku vojsku koja se, usljed podnevne žege, odmarala nedaleko od Medine. Munafici su u tome vidjeli veliku priliku da prošire glasine, sumnju i laž. Potvorili su majku vjernika, Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, suprugu, Aišu r.a. za blud i tako na najpodliji način, iznutra napali na zdanje muslimanske zajedince i na Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, čast.

Allahova mudrost je htjela da objava o čistoti i nevinosti Aiše r.a. izostane cijeli mjesec dana, sve dok duše vjernika nisu do grla došle od silnog bola i saosjećanja s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Za sve to vrijeme Aiša r.a. nije ništa znala, jer se ona nakon dolaska u Medinu razboljela i to vrijeme je provela u postelji. Jedino što joj je teško padalo to što Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije prema njoj pokazivao uobičajenu ljubav i nježnost, koja se posebno ispoljavala kada bi se ona razbolila. Kada se njena bolest pojačala, posjetili su je otac i majka, i tek tada ju je majka obavijestila o glasinama koje munafici šire Medinom o njoj. Te noći Aiša r.a. nikako nije spavala, cijelu noć je plakala i nadala se da će Allah objaviti ajete o njenoj nevinosti. Nakon toga, kod nje je ušao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao joj: ‘’Aiša, čuo sam o tebi to i to. Ako si zaista nevina, Allah će objaviti ajete o tvojoj nevinosti, a ako si počinila grijeh, zatraži oprosta od Allaha i pokaj Mu se, jer ako čovjek prizna grijeh i pokaje se, Allah će mu oprostiti.’’ Skrhana tugom i bolom, Aiša r.a. se obratila svome ocu Ebu Bekru, rekavši: ‘’Babo, zar nećeš odgovoriti Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na ovo što je rekao?’’ Otac joj je odgovorio: ‘’Allaha mi, ja ne znam šta bi mu odgovorio.’’ Tražila je to isto i od svoje majke, ali je ona samo ponovila Ebu Bekrove riječi. Onda je Aiša r.a. rekla: ‘’Ako bih vam rekla das am nevina, a Allah zna da jesam, ne biste mi povjerovali. Ako bih priznala ono za što Allah zna da nisam učinila, vi biste mi tada povjerovali. Meni ne preostaje ništa drugo osim da se utješim riječima Jusufovog a.s. oca: ‘’Lijepa strpljivost, od Allaha ja tražim pomoć od onoga što vi iznosite.’’ (Jusuf,18.) O objavi ajeta o njenoj nevinosti, Aiša r.a. je rekla: ‘’Tako mi Allaha, nakon tih mojih riječi, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ustao sa svoga mjesta niti je iko iz kuće izašao, a Allah je već objavio svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, o tome. Iako je bila zima, veliki grašci znoja slijevali su se niz Poslanikovo lice i ja sam znala da mu silazi Objava. Nakon što se smirio, nasmijao se i prvo što je rekao bilo je: ‘’Raduj se Aiša, Allah Uzvišeni te oslobodio.’’

Razmisli dobro, šta je to što je Aišu r.a. učinilo postojanom i pored silnih glasina i sumnji u njenu moralnost i čednost? Ništa drugo osim iskrenog i čvrstog vjerovanja u milost Allahovu i negubljenje nade u sigurnu pobjedu istine. Nada i lijepo mišljenje o Allahu, kada se nađu u srcu vjernika, onda oni povećavaju vjeru u brzu pobjedu i rastjeraju tmine iskušenja.

18.06.2012.

Prodali ste svoju vjeru, a mi je kupili od Vas

 

Nakon što je pokupila potrebne namirnice u superxafsu, u jednom od francuskih gradova, sestra sa nikabom je stala u red na kasi da plati. Nakon nekoliko trenutaka došla je na red na kasi. Radnica za kasom je bila mlada muslimanka, arapkinja, koja nije imala hidžab na sebi. Počela je da jednu po jednu namirnicu sestre pod nikabom skenira, te nakon izvjesnog vremena, sa arogancijom u pogledu, obrati se sestri sa nikabom:

"Imamo mnogo problema u ovoj državi i jedan od njih je tvoj nikab! Mi smo useljenici u ovoj državi, i mi ostali moramo ispaštati radi takvih kao ti. Ako želiš da praktikuješ svoju vjeru i nosiš nikab, onda idi u svoju arapsku zemlju i tamo radi šta god želiš!"

Sestra sa nikabom je stala sa stavljanjem namirnica u vrećicu i podigla je svoj nikab. Djevojka za kasom je bila potpuno šokirana. Sestra sa nikabom, plavuša, sa plavim očima joj reče:

"Ja sam francuskinja, a ne arapski imigrant. Ovo je moja zemlja i ovo je moj islam. Vi koji ste muslimani po rodjenju i familijama ste prodali svoju vjeru, a mi smo je kupili od vas!"

14.06.2012.

Godišnji odmori i razgolićavanje

 

Ova tema, na zalost, svake godine u otprilike ovo doba biva akutelna

Zamislite ovakvu situaciju: dolazite kod jednog svog prijatelja na sijelo, tako sijedite i pricate i ti onda predlozis svom domacinu: "De, bolan, reci svojoj zeni da se skine i da sjedi s nama u donjem vesu!?" Pitanje bili covjek zivu glavu odatle izvukao, a najmanje sto bi se desilo, zavrsio bi napolju, direkt. Ali pazite sad, nevjernici nadjose mjesta gdje je tako nesto sasvim "normalno", pa se i mnogi muslimani povedose za njima. A to su javna kupalista: plaze, bazeni, u zimskim danima zatvoreni bazeni itd. E sad tamo, ne samo da ce taj vas prijatelj skinuti svoju zenu, nego i svoje kcerke i sinove, i sve to smatrati normalim.

Na takvim mjestima kceri se skidaju pred svojim ocevima, ocevi pred svojim kcerkama, sinovi pred svojim majkama, majke pred svojim sinovima, i svi tako obuceni tj. ne obuceni izlaze na plaze na kojima su na stotine, mozda na hiljade ljudi. Svi ti ljudi su, u tim trenucima, u mogucnosti da gledaju u ta skoro gola tijela, a Allah zna, koliko i kakvih ljudi, sa svojim bolesnim srcima, dolaze na takva mjesta.

Kako se blizi ljeto i ljetni odmori, mnogi se spremaju i planiraju da koju sedmicu odu na razna ljetovalista kako bi se odmorili i kako bi im tijela dobila ljepu, tamnu boju. Dragi brate i postovana sestro, prije nego se odlucite i odete na ovakva mjesta, upitajte se da li su takva mjesta draga Uzvisenom Allahu. Zaista, da li su? Sami ce te zakljuciti da su morske i ine plaze, gdje se muskarci i zene ovako skidaju jedni pred drugim, sejtanska mjesta, i da je nad takvim mjestima, zasigurno, Allahova srdzba.

Plemenita sestro, Allah, svt, ti naredio da se pokrijes, da na sebe oblacis siroku i neprozirnu odjecu i da tako obucena izlazis medju strance, a ti se, na ovakvim mjestima, skoro potpuno skidas pred drugim ljudima!!?

Brate, sigurno znas za slucaj kada je jedna zena u prisustvu Allahovog Poslanika saws dobila napad padavice, a Poslanik, saws, okrenu glavu na drugu stranu u strahu da se toj zeni nebi ukazala stidna mjesta prilikom pada. A ti brate, ides tamo tamo gdje su zene skoro gole!!? Brate, nemoj zaboraviti da je i tebi zabranjeno da ti neko drugi, osim tvoje zene, vidi dio tvog tijela od pupka pa do koljena, jer taj dio tijela kod muskaraca se tretira kao arva (stidni dio), dok je kod zena skoro cijelo tijelo arva.

Istina je da tijela pocrne i dobiju lijepu boju na ovakvim mjestima, ali je, isto tako, istina da ljudske duse i njihova srca potamne od grijeha, koje zadobiju kao bonus na ovim sejtanskim sakupljalistima. Pa zato, dragi brate i cjenjena sestro, prije nego se odlucite i krenete na odmor, potrudite se da nadjete mjesta, koja su draga i privlacna ljudskoj dusi, a koja nisu mrska Uzvisenom Allahu, i sa kojih se necete vratiti sa kamarom grijeha.

14.06.2012.

Nesreća nekada dođe a dova je dočeka i uhvati se s njom ukoštac do Sudnjeg dana

 

 

Prica sestre Lejle:

Prije devet godina saznala sam da imam veoma opasnu bolest, dobila sam tumor, svako zna da je i samo spominjanje imena te bolesti zastrasujuce. Moje vjerovanje u Allaha je tada bilo slabo. U potpunosti sam zastranila od sjecanja na Allaha, dz.s., i smatrala sam da ce ljepota i zdravlje trajati cijeli zivot. Nikada nisam ni pomisljala da cu oboljeti od bolesti poput raka. I tako, kada sam saznala za bolest koja je u meni, to me tako jako potreslo, iz dubine duse. Razmisljala sam o bjezanju. Ali gdje? Gdje mogu pobjeci od bolesti koja se nalazi u meni? Cak sam pomisljala na samoubistvo! Medjutim, mnogo sam voljela svog muza i djecu. Nisam ni razmisljala o Allahovoj kazni ako pocinim takav grijeh, jer, kao sto sam rekla, bila sam daleko od sjecanja na Allaha. Allahova je volja bila da ta bolest bude razlog mojoj uputi, takodjer i razlog za uputu mnogo ljudi.

Otisla sam u Belgiju gdje sam posjetila mnoge ljekare. Oni su kazali mom muzu da mi prvo moraju ukloniti dojke, potom da moram ici na odredjene terapije. Znala sam da ce te terapije uzrokovati opadanje kose, da ce moje trepavice i obrve nestati, da ce to uzrokovati pojavu brade na mom licu i uciniti da mi nokti i zubi pocnu otpadati. Tako sam u potpunosti odbacila tu soluciju.

"Radije cu umrijeti sa svojim dojkama, zubima i sa svime onim s cime me je Allah stvorio nego zivjeti bez toga" - kazala sam. Zamolila sam ljekare da mi dadnu drugu terapiju koja je manje efketna i oni su to i ucinili.

Vratila sam se nazad u Maroko, te sam tamo isla na terapiju i nisam imala nikakvih posljedica na svom tijelu, sto me je cinilo veoma sretnom. Razmisljala sam: "Mozda su ljekari pogrijesili i mozda ja nemam rak. Medjutim, nakon sest mjeseci, pocela sam naglo mrsaviti, moja boja se pocela mijenjati i osjecala sam konstantni bol. Moj ljekar u Maroku savjetovao mi je da se vratim u Evropu, i to sam i ucinila.

Tamo u Belgiji sam naisla na katastrofu! Ljekari su rekli mom muzu da se bolest rasirila cijelim mojim tijelom, da su pluca u potupnosti inficirana, i da sada nemaju nikakvog rjesenja za moj slucaj. Kazali su: "Bolje vam je da odvedete svoju suprugu nazad u svoju zemlju da tamo umre". Moj muz bio je sokiran... i, umjesto, odlaska nazad u Maroko, otisli smo u Francusku, misleci da cemo tamo naci neko rijesenje.

Ali, u Francuskoj nista vise od onoga na sto smo naisli u Belgiji. Konacno, odlucili smo da odemo u bolnicu i da odem na operaciju odstranjivanja dojki i da nastavim s jakom terapijom (koju su ljekari ranije propisali). Medjutim, moj suprug je razmisljao o necemu na sto smo uvijek zaboravljali. Zalosno, na nesto sto je uvijek bilo previse daleko od nasih misli.

Allah, dz.s., je nadahnuo mog supruga da me odvede Allahovoj Svetoj kuci u Meki. Mozda mozemo stati pred Allaha i zamoliti ga da nam pomogne da pronadjemo izlaz iz tog problema. Napustili smo Pariz izgovarajuci: "Allahu Ekber, La ilahe illallah? (Allah je najveci, Nema boga osim Allaha)".

Bila sam veoma sretna jer bilo je to prvi put da posjetim Allahovu Svetu kucu i da vidim Kabu. Ponijela sam primjerak Kur'ana iz Pariza, prije ga cak nisam ni imala sa sobom. I krenuli smo za Meku. Kada sam usla u Svetu dzamiju i vidjevsi Kabu pocela sam jako plakati, jer sam se sjetila da je to mjesto na kojem su klanjali Allahovi poslanici, Sveta dzamija, mnostvo muslimana, Velisanstvenost, Darezljivost i zista Milostivost mog Gospodara, Allaha...

Plakala sam jer se sa svim tim nisam mogla lahko suociti, jer sam zalila za svim proslim godinama koje sam provela bez obavljanja namaza i trazenja Allahove pomoci. Kazala sam:"O, Gospodaru, ljekari su bili nemocni da me izlijece....Ti imas lijek za svaku bolest, sva vrata su ispred mene zakljucana. Nista mi nije ostalo nego da trazim pred Tvojim vratima, Molim te Gospodaru, ne zatvaraj mi Svoja vrata!?"

Nastavila sam klanjati i upucivati Allahu dove dok sam obilazila Kabu. Molila sam ga da me ne razocara i vrati praznih ruku. Kao sto sam ranije kazala, u potpunosti sam zastranila kada je bila u pitanju Allahova vjera. Tamo sam otisla i do ucenjaka i zamolila ih da me upute na neke knjizice i dove koje lahko mogu citati. Savjetovali su mi da ucim sto vise mogu iz Kur'ana.

Takodjer su mi savjetovali da sto vise cinim "tedhallu" sa zemzem vodom. (Tedhalla: je piti velike kolicine vode dok voda ne dodje do rebara). Takodjer su mi savjetovali da mnogo spominjem Allaha i da donosim salavate na Poslanika, a.s. Na Allahovom svetom mjestu sam se osjecala veoma mirno i opusteno. Zamolila sam supruga da mi dopusti da se ne vracam nazad u hotel i da ostanem u Haremu cijelo vrijeme. On mi je dao svoje dopustenje.

U Haremu su pored mene bile neke sestre iz Egipta i Turske koje su vidjele kako mnogo placem. Pitale su me za razlog. Kazala sam im da prije nego sto sam dosla u Allahovu kucu, nikad nisam mislila da cu je toliko mnogo zavoljeti. Takodjer sam im kazala da imam rak. One su bile uz mene cijelo vrijeme i nisu me napustale. Takodjer su dobile dozovole od svojih muzeva da ostanu sa mnom u dzamiji.

Rijetko smo spavale. Jele smo male kolicine hrane, ali smo pile mnogo vode zemzem. I kao sto je Poslanik, s.a.v.s, kazao: "Zemzem voda je za ono zasto se pije, ako je pijes namjerom da se izlijecis, Allah, dz.s., ce te izlijeciti. Ako je pijes zbog zedji, Allah, dz.s., ce ti ugasiti zedj... itd." Tada nisam osjecala glad. Nastavila smo obavljati tavaf i mnogo uciti Kur'an. Na taj nacin provodila smo dane i noci.

Kada sam dosla u Allahovu kucu bila sam veoma mrsava, a gornji dio mog tijela i moje grudi bili su ispunjeni oteklinama od krvi i gnoja. To je bilo zbog toga sto se rak prosirio po citavom gornjem dijelu tijela. Sestre su me neumorno molile da operem gornji dio svog tjela zemzem vodom, ali ja sam se cak bojala da taj dio tijela i dodirnem. Bojala sam se podsjecanja na svoju bolest, jer ce tada bolest okupirati moje misli, umjesto da se sjecam Allaha i da mu se predam u potpunosti.

Od tada sam stalno prala svoje tjelo, bez direktnog doticanja dijela koji je bio pogodjen rakom. Nakon pet dana, moje prijateljice insistirale su da cijelo tijelo polijem i operem zemzem vodom. Na pocetku sam odbila. Medjutim, osjetila sam da me nesto tjera da to ucinim. Polahko sam pokusavala preci preko dijelova koje sam uvijek izbjegavala. Ponovno sam se uplasila, ali sam opet osjetila silu koja me tjera da jos jednom pokusam. Oklijevala sam.

Nakon treceg pokusaja, prisilila sam svoju ruku da preke preko gornjeg dijela tijela i, konacno, preko grudi! Nesto nevjerovatno se desilo, nije bilo oteklina od krvi i gnoja!!! Nisam mogla vjerovati u ono sto sam osjetila. Presla sam preko oboljelog dijela tijela jos jednom, bila je istina! Da, to je bila istina! Zadrhtala sam. Sjetila sam se da je Allah kadar uciniti sto god On hoce.

Zamolila sam jednu prijateljicu da dodirne moje tjelo svojom rukom i pogleda ima li oteklina. Ona je to ucinila i one su potom povikale: "Allahu Ekber! Allahu Ekber!?" Otrcala sam svom suprugu u hotel, pokazala dio tijela koji mi je ranije bio otecen i zagnojen i kazala: "Pogledaj Allahove Milosti!?"

Rekla sam mu sta se desilo i on nije mogao da u to povjeruje. Plakao je neprestano. Kazao je: "Znas li da su se ljekari zaklinjali da ces umrijeti u roku od tri sedmice"?? Ja sam im odgovorio: "Sudbina je u Allahovim rukama, neka je On Hvaljen, niko ne zna sta nam buducnost donosi osim Njega".

Ostali smo u Svetoj Allahovoj kuci jednu sedmicu, zahvaljivala sam Mu za Njegovu nemjerljivu Milost. Potom smo otisli da posjetimo Poslanikovu dzamiju u Medini. Nakon toga smo otputovali u Francusku. Tamo su ljekari bili zbunjeni i iznenadjeni do ludila. "Jesi li ti ista ona osoba?" - pitali su me. Ponosno sam odgovorila: "Da, a ovo je moj suprug, mi smo se vratili Allahu, i sada se ne plasim nicega osim Allaha, dz.s., i sudbina dolazi od Njega." Kazali su mi da sam veoma cudan slucaj, a izrazili su i zelju da me ponovno pregledaju.

Uradili su to ponovno, i nisu nista nasli. Prije, jedva da sam mogla disati od nateklina. Medjutim kada sam otisla u Allahovu Svetu kucu i zamolila ga da me izlijeci, rak je u potpunosti nestao. Potrazila sam knjige iz Poslanikove biografije, citala sam ih i mnogo plakala. Plakala sam zaleci za svim sto sam propustila u zivotu. Propustila sam imati ljubav spram Allaha i Njegovog Poslanika. Ja, ponizni rob Allahov, koji je trabalo da voli Allaha cijelom svojom dusom, trosila sam svoju ljubav, kroz sve ove godine, na beznacajne stvari ovoga svijeta.

Plakala sam za vremenom koje sam potrosila daleko od Allaha, mog Stvoritelja, za vremenom koje svi treba da utrosimo u obozavanje Allaha, istinski Ga voleci, izrazavajuci ljubav spram Njegovog Poslanika, slijedjenjem njegovog plemenitog uzora, njegovog sunneta. Molim Allaha da oprosti meni, mome suprugu i svim muslimanima i da me prihvati kao iskrenog roba. Amin!

10.05.2012.

Kćerka koja je od majke tražila dozvolu za blud

 

 

Prenosi se da je mlada djevojka od svoje majke zatražila dozvolu za činjenje bluda. Majka je bila šokirana njenim pitanjem, nije mogla da vjeruje da je to pita njena rođena kćerka. Pokušavala je savjetom da joj ukaže na pogubnost i veličinu grijeha, ali bez nekog rezultata. Kad je majka vidjela da joj kćerka slijedi šejtana i strasti, odluči da je testira pa joj reče: “Ako položiš jedan test do kraja, dajem ti dozvolu.“

Djevojka se složi a majka joj saopšti zadatak: “Ujutro treba da odeš do dvorca našeg halife, pa kad on izađe sa svojom pratnjom, ti padni pred njega kao da si pala u nesvjest.“ Djevojka se začudi i pristane da to uradi. Ujutro je otišla pred dvorac i čekala da halifa izađe, čim se pomolio, on prođe pored njega i pade na zemlju. Halifa odmah potrča, podignu je sa zemlje i posveti joj veliku pažnju. Kad je ona došla „sebi“, zahvali se halifi i ode nazad majki.

Kad se vratila kući, majka joj reče da je prvi dio testa uspješno obavila. Drugi dio zadatka je bio da sutra opet u isto vrijeme na istom mjestu pred halifom padne u nesvjest i da joj kaže reakcije. Kćerka se ustane rano i pred dvorac. Kad je halifa izašao, ona uradi isto, pade pred njim. Međutim, ovaj put joj halifa nije prišao, nego njegov jedan vezir, koji ju je podigao sa zemlje, obrisao prašinu a halifa je prošao nije se prema njoj ni okrenuo. Djevojka se zahvalila veziru i vratila majki da joj kaže šta se desilo.

Majka je zadala i treći zadatak koji je ustvari bio isti, a trebala je da opet odglumi i padne kad bude halifa prolazio. Djevojki nije bilo ništa jasno ali obećala je da će ispuniti test. Otišla je opet do dvorca i kad je halifa prolazio, ona je glumeči pala pred njega opet. Halifa je samo pogleda i prođe, ali ovaj put joj nije prišao ni vezir, nego jedan od stražara koji ju je podigao samo sa zemlje i sklonuo sa puta da ne smeta. Kćerka se vratila majci tužna i povrijeđena. Kćerki je bilo više dodijalo da stalno ponavlja isti zadatak pa upita majku kada je kraj, a majka joj reče da se strpi do sutra jer je sutra kraj zadatka.

Sutradan, kćerka je morala isto četvrti put da uradi, a to je da opet pored halife kad naiđe da padne glumeči u nesvijest. Kad je halifa naišao, ona je opet prolazeći pored njega pala na zemlju, međutim ovaj put joj niko iz halifine pratnje nije prišao da pomogne, samo su pred nje svi prošli. Djevojka se podigla i došla kući sva uplakana, kad je majka upitala zašto plače, ona je rekla: “Ovaj put mi niko nije prišao da pomogne, mogla sam umrijeti tamo, čak šta više, narod koji je bio okupljen, počeo je da mi psuje i da me neki udaraju nogama, jedva sam pobjegla...“

Njena mudra majka zagrli i reče: “Dijete moje, tako bude uvijek kad je u pitanju blud, na početku bude djevojka sa bogatim, uglednim, lijepim, ali s vremenom spadne na tako niske stepene da je neće niko, svi je psuju, govore joj pogrdne riječi i na kraju je udaraju kao životinju. Nego kćeri, reci mi, da li sad hoćeš da učiniš blud?“

Kćerka je u suzama i jecajima odgovorila:“Ne, tako mi Allaha majko, nikada.“

Nadam se da će iz ove poučne priče i postupka ove mudre majke, naša omladina, a posebno djevojke uzeti veliku pouku. Da nas Allah sačuva tog zla u uputi putem Istine, amin!

09.05.2012.

Jedan dan života u Islamu

 

 

Jutarnje obaveze i adabi

Cim se izjutra probudiš, radosna srca sjeti se Allaha, dž.š, uzmi abdest i klanjaj na vrijeme sabah-namaz. Nauci i redovno uci dovu kod ustajanja, kojom cinimo zahvalu Allahu na daru još jednog dana u ovozemnom životu. Dova glasi:

El-hamdu-lillahi-llezi ahjana be'ade ma ematena ve ilejhin-nušur* (Hvala Allahu koji nas oživljava, nakon što nas (snom) umrtvi. Njemu se konacno sve vraca). Ucenjem dova i zikrova, koji ce biti spomenuti, mi se Gospodara svoga sjecamo, Njega spominjemo i velicamo i samo Njemu zahvaljujemo. To od nas i traži naš Stvoritelj: «O vjernici cesto Allaha spominjite, i ujutro i navece Ga velicajte.» (El-Ahzab, 41-42).

Ujedno, tim ucenjima postižemo zaštitu i cuvanje od šejtanskih uznemiravanja, nevolja i raznih neugodnosti. Prouci dovu i kada oblaciš odjecu: *Elhamdu lillahillezi kesani haza ve rezekanihi min gajri havlin minni va la kuvvetin*. (Hvala Allahu koji me je odjenuo (obukao) i opskrbio bez moje pomoci i moci.)

Muhammed, a.s, preporucuje nam ucenje još nekih dova tokom jutra. Kada podeš u nužnik prouci: *Allahumme inni e'uzu bike minel-hubsi vel-habaisi.* (Bože, tražim zaštitu kod Tebe od džina, muških i ženskih i svega štetnog i lošeg), a kada izadeš iz nužnika kaži: Gufraneke. (Za oprost Te molim!.)

Prije uzimanja abdesta reci: Bismillahi. (U ime Allaha). Iza abdesta prouci kelimei šehadet: *Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu.*(Ko prouci ovo bice mu otvoreno svih osam džennetskih kapija i bice receno: ulazi na koju hoceš).

Poslije namaza i zikra iza namaza prouci nešto iz Kur'ana i procitaj prijevod znacenja tih ajeta. Kako je lijepo poceti svaki novi dan sa ucenjem Kur'ana. Obicno se ujutro uce zadnji ajeti sure El-Hašr.

Muhammed, a.s, kaže: «Prouci suru Ihlas, Felek i Nas po tri puta kada osvaneš i kada omrkneš, bice ti dosta od svega.» «Ko god prouci svako jutro i svako vece tri puta: Bismillahillezi la jedurru me'asmihi šej'un fil-erdi va la fissema' ve huvessemiul alim, nece mu ništa nauditi.» (Pocinjem s imenom Allaha uz cije ime ne može nauditi ništa na zemlji, ni na nebu, a On sve cuje i sve zna.)

Nadji vremena da klanjaš barem dva rekata jutarnjeg duha namaza. Muhammed, a.s, je rekao: «Svako jutro na svaki vaš zglob daje se sadaka; svaki tesbih (subhanallah) je sadaka, svako (izgovoreno) el-hamdu lillah je sadaka, svako la ilahe illellah je sadaka, svaki tekbir je sadaka, naredivanje dobra je sadaka, odvracanje od zla je sadaka, a zamjena za sve to je klanjanje dva rekata duha-namaza

Pokušaj se odvici spavanja iza sabah-namaza, jer je u jutru bereket, to je najljepši dio dana u kojem smo najsposobniji za svakodnevne obaveze. Kada izlaziš iz kuce prouci: *Bismillahi tevekkeltu alellahi ve la havle ve la kuvvete illa billah*, jer onome ko ovo prouci kaže se: Upucen si, zašticen si, sacuvan si, i od njega šejtan pobjegne.

Obaveze i adabi tokom dana

Pazi na cistocu i urednost. Na posao odlazi na vrijeme. Nikada ne kasni i ne izostaj sa radnih obaveza, jer je to emanet tebi povjeren. Radi marljivo, savjesno i odgovorno. Obavljaj namaze na vrijeme i u džematu. Ako ne stigneš u džamiju, formiraj džemat i kad si kod kuce, i na poslu, i na putu, jer i dvojica cine džemat. Budi pod abdestom ako ti to zdravlje omogucava. cesto se sjecaj i spominji Allaha dž.š. ucenjem dova i zikra.

Zahvaljuj Allahu na blagodatima rijecima: "El hamdu lillah", jer je to garancija trajnosti tih blagodati. Kada nešto planiraš kaži: "Inša-Allah" (ako Allah da) (Kehf, 23-24); kada se necemu diviš reci: "Maša-Allah, la kuvvete illa billah" (Maša-Allah! – moc je samo u Allaha!) (Kehf, 39); kada se cudiš ili necem obraduješ, reci: "Subhanellah! Allahu ekber!" ; kod iznenadne nevolje ili elementarne nepogode izgovori: La ilahe illellah!

Ko stigne, pored svakodnevnih obaveza neka tokom dana prouci 100 puta Subhenellahi ve bi hamdihi, jer su to Allahu najdraže rijeci, i sa njima se postiže oprost grijeha.

Izvršavanjem svih ibadeta i propisanih obaveza i spomenutim ucenjima jacamo iman, izgradujemo ahlak – svoje ponašanje i odnos prema drugima, što je najvažnije za muslimansku zajednicu. Odnose i ophodenja sa familijom, komšijama, radnim kolegama, prijateljima i drugima treba da krasi plemenitost, susretljivost, poštenje i ljubaznost. Sljedeci ajet i hadis trebalo bi da nas vode i usmjeravaju u tim nastojanjima.

Allah, dž.š, kaže: «Ti sa svakim lijepo! I traži da se cine dobra djela, a neznalica se kloni!» (El-E'araf, 199), a Muhammed, a.s, je rekao: «Pravi musliman je onaj od cijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani.» Upitajmo se, da li su, uistinu, od našeg govora i naših postupaka mirna i zašticena naša braca. Dakle, od nas se traži ljubaznost i dobrota prema drugima, pocev od svojih najbližih.

I lijepa rijec je sadaka, selam i osmijeh upucen bratu dobro su djelo. Ne budi mrzovoljan i neraspoložen u ophodenju sa drugima. Druži se sa ucenim, dobrim i cestitim muslimanima. Kloni se društva neznalica, smutljivaca i grješnika. Budi darežljiv i nastoj pomoci drugima. Racionalno i svrsihodno koristi vrijeme i ne budi besposlen. Uci, citaj, obrazuj se i odgoji sebe i porodicu u vjeri.

Prije jela operi ruke, prouci "Bismillahi", jedi desnom rukom i jedi umjereno, poslije jela operi ruke i usta i ucini zahvalu Allahu dovom: "El-hamdu lillahillezi at'amena ve sekana ve dže'alena minel-muslimin." (Hvala Allahu koji nas je nahranio, napojio i ucinio muslimanima.) Budi skroman i zadovoljan onim što imaš. Moli Allaha dovom za uputu, spas i dobro svoje familije, bliže i dalje rodbine i druge brace u vjeri. cuvaj i njeguj rodbinske i komšijske odnose, poštuj ucene i starije i budi milostiv prema mladima.

Adabi i ucenja prije spavanja

Kada ulaziš u kucu prouci dovu: *Bismillahi veledžna ve bismillahi haredžna ve ala rabbina tevekkelna." (U ime Allaha ulazimo, u ime Allaha izlazimo, na našeg Gospodara se oslanjamo, potom se nazove selam ukucanima.)

Analiziraj kako si proveo protekli dan, šta si dobro uradio i jesi li izvršio sve obaveze. Prouci zikr pred spavanje, a to je vec spomenuti zikr koji se uci i ujutro. Prouci još iz Kur'ana "Amene-rresulu i Ajetul-kursijju, jer Muhammed, a.s, kaže: «Ko prouci navece zadnja dva ajeta sure El-Bekare (Amene-rresulu...), dovoljno mu je.»

 

«Kad legneš u svoju postelju prouci Ajetul-kursijju tada ce nad tobom biti jedan cuvar s Allahove strane, i šejtan ti se nece približiti sve dok ne svane.» Dova pred samo spavanje je: *Bismikellahumme emutu ve ahja." (Allahu, s Tvojim imenom umirem i živim.) Nemoj predugo spavati. Po mogucnosti klanjaj kijamu-llejl (nocni namaz), dok drugi spavaju.

 

Možda ce se nekome uciniti da ovih obaveza i ucenja ima previše u jednom danu. Medjutim, koliko neki provode vremena u igri i zabavi, dangubi, beskorisnim razgovorima, gledanju televizije i slicno, za spomenute zikrove, ucenja i druge hairli poslove zasigurno treba manje vremena.

I, na kraju, evo još dvije poznate dove: kur'anska dova koju je Muhammed, a.s, najcešce ucio: "Rabbena atina fid-dun'ja haseneten ve fil-ahireti haseneten vekina azaben-nar." (Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu, i dobro na buducem svijetu-ahiretu, i sacuvaj nas kazne Džehennema) i dova kojoj Muhammed, a.s, poducava jednog ashaba, rekavši mu: «Ona ti sadrži cijeli tvoj dun'ja i ahiret".»: "Allahummagfirli, verhamni, vehdini, ve afini, verzukni." (Allahu, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, sacuvaj me, opskrbi me.)

30.04.2012.

Zašto je žena stvorena od krivog rebra?

 

Zena

 

Kada je Allah, s.v.t., stvorio Adema, a.s., on je predstavljao prvog čovjeka u postojanju i Allah ga je nastanio u Džennetu. Međutim, uprkos svemu što je postojalo u Džennetu, osjetio je samoću. Dok je Adem spavao, Allah, subhanehu ve te'ala, stvorio je od njegovog rebra Havu. Šta mislite koji je razlog toga? Zašto je Hava stvorena od Adema dok je on spavao? Zašto nju Allah nije stvorio dok je Adem bio budan? Znate li koji je razlog? Kaže se da kada muškarac osjeća bol, istovremeno osjeća i mržnju, za razliku od žene koja kada osjeća bol njeno emotivno stanje i ljubav jačaju. Da je Hava stvorena od Adema, a.s., u trenutku dok je bio budan, osjetio bi bol dok je izlazila iz njegovog rebra te bi je zamrzio. Međutim, stvorena je dok je spavao kako ne bi osjetio bol i kako mu ne bi omrzla.

Ali kada žena rađa, ona biva budna, smrt gleda u oči, ali njena ljubav i emocije se rađaju zajedno sa djetetom koje joj je uzrokovalo taj bol. Štoviše, ona za svoje dijete žrtvuje svoj život. Da se vratimo Ademu i Havi. Hava je stvorena od krivoga rebra. To je rebro koje se nalazi ispred srca. Znate li za razlog? Zato što ga je Allah stvorio da čuva srce od vanjskih udaraca. To je uloga Have – da čuva srce, zbog čega je stvorena, od dijela sa kojim će sarađivati i imati međusobni bliski odnos.

Adem je stvoren od ilovače, zemlje, prašine, zbog toga on obrađuje i radi sa zemljom. On je zemljoradnik, građevinar, kovač, tesar itd. Međutim, žena ima odnos emotivne saradnje sa srcem. Zbog toga ona je blaga mati, milostiva sestra, osjetljiva kćerka, čedna supruga itd. I opet, da ne bude da smo odstupili od teme, da se vratimo Ademu i Havi i rebru od kojeg je stvorena. Savremena medicina potvrđuje da kada ne bi postojalo ovog rebra, da bi i najmanji vanjski udarac u grudni koš u predjelu srca uzrokovao krvarenje. Tako da je Allah stvaranjem ovog krivog rebra ispred srca zaštitio srce upravo time što ga je stvorio krivim.

Također, da ovo rebro nije krivo, bilo bi slabo da štiti srce i od najmanjih udaraca koji bi mogli uzrokovati krvarenje srca, a istovremeno i smrt. Stoga se Hava može ponositi time što je stvorena od krivog rebra, a na Ademu je da ne pokušava ispraviti ovo krivo rebro, jer je ono, kao što Allahov Poslanik, sallallahu te'ala alejhi ve sellem, kaže: ''...ako ga pokušaš ispraviti, slomit će se.'' Pod iskrivljenošću ovog rebra misli se na žensko emotivno stanje koje sigurno prevladava ljubav muškarca.

Ona je stvorena ovakvom, ona je ovakva lijepa, a ti imaš potrebu za njom. Njena ljepota je u njenim emocijama, i nemoj se izigravati sa njenim osjećajima. A ti Hava, nemoj se osjećati nelagodno zbog toga što si opisana sa nedostatkom razuma, taj nedostatak je u tvojim emocijama koje su potrebne cijelom svijetu. Nemoj tugovati, jer ti si vrijedna i dostojna. Ti predstavljaš cijelo društvo, jer si pola zajednice koja gradi drugu polovicu.

 
25.04.2012.

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!

 

 

1. Kaže Allahov Poslanik, alejhis-selam: "Kad htjedneš leći u svoju postelju, prouči Ajetul-kursijju pa će ti Allah poslati meleka čuvara, i šejtan ti se neće približavati dok ne osvaneš." Hadis bilježi imam El-Buhari.

Ajetul-Kursijja (255. ajet sure El-Bekara):

ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL-KAJJUM. LA TE'HUZUHU SINETUN VE-LA NEVM. LEHU MA FIS-SEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI JEŠFEHU INDEHU ILLA BI IZNIH. JA'LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HELFEHUM. VE LA JUHITUNE BI ŠEJ-IN MIN ILMIHI ILLA BI-MA ŠAE. VESIA KURSIJJUHUS-SEMAVATI VE-ERDA, VE LA JE- UDUHU HIF-ZUHUMA, VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM.

Takodjer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao je: "Ko prouči Ajetul-kursijju nakon svakog propisanog namaza, samo ga smrt dijeli od od ulaska u Džennet." (Taberani)

  ___________________________________________

2. Sljedece rijeci zapisite velikim slovima na list papira i zaljepite negdje na vidljivo mjesto da ih svi ukucani mogu nauciti na pamet, i potrudite se da Vam svima u kuci ovo budu prve rijeci kada se probudite:

" رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَ بِالإسْلاَمِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ نَبِيًّا

 

"REDITU BILLAHI RABBEN, VE BIL ISLAMI DINEN, VE BI MUHAMMEDIN, SAWS, NEBIJJEN".

"Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, Islam vjera i Muhammed, s.a.v.s., Poslanik."

Rekao je Allahov Poslanik, saws: "Ko ujutro ustane i kaze ove rijeci, ja sam mu garant, odnosno ja cu ga uzeti za ruku i uvesti u Dzennet." (Hadis biljezi Tirmizi, a hadis je sahih) ________________________________________________

3. Od Omera, radijalahu anhu se prenosi da je Poslanik, sallAllahu ´alejhi ve sellem, rekao: «Ko god se abdesti, upotpunjavajući svoj abdest, pa potom kaže sljedeće rijeci sigurno će mu se otvoriti svih osam džennetskih kapija da uđe na koju želi»:

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU

Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, Koji nema sudruga u vlasti, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik! (Muslim) ___________________________________________________

4. Ko nakon sabah namaza 7 puta prouci sljedece rijeci, i u toku tog dana umre bice sacuvan od Dzehennema, a takodjer ko ih prouci poslije aksam namaza, pa preseli u toku noci, bice sacuvan od dzehenemske vatre :

"ALLAHUMME EDŽIRNI MINEN-NAR"

Allahu moj, spasi me vatre dzehenemske! _____________________________________________________

I na kraju jos jedna lijepa dova od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, koju je preporucio jednom ashabu, r.a., rekavsi mu: "Nemoj propustiti da kazes na kraju svakog namaza:

"ALLAHUMME EINNI ALA ZIKRIKE VE ŠUKRIKE VE HUSNI IBADETIKE"

Allahu moj, pomozi mi da Te spominjem, da Ti se zahvaljujem i da ti lijepo ibadet cinim. (Hadis biljezi Ebu Davud, Hakim i dr.)

21.04.2012.

Hajr koji ne smijete propustiti

 

 

Od Muaz ibn Džebela, r.a., se prenosi da je upitao Poslanika, savs: "Allahov Poslaniče, koje je djelo Allahu najdraže?" Pa mu je Poslanik, savs., odgovorio: "Da umreš a jezik ti mokar (vlažan) od spominjanja Allaha." (Ibn Hiban u svom Sahihu, hadis je hasen)

******************

1) سبحان الله - SubhanAllah (100 puta)

Od Ebu Se'ida, r.a. se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: "Da li može neko od vas da u toku jednog dana zaradi hiljadu dobrih djela?" Jedan od prisutnih upita:"A kako da neko do nas zaradi hiljadu dobrih djela u toku dana?" Resulullah, sallallahu alejhi ve selem odgovori: "Onaj ko u toku dana kaže stotinu puta: SubhanAllah, biće mu upisano hiljadu dobrih djela ili izbrisano hiljadu njegovih grešaka." (Sahihu-l-Muslim, poglavlje o zikru, br. hadisa 2698)

  ______________________________________

2) سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم - SubhanAllahi ve bi hamdihi, subhanAllahi -l-a'zim

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: "Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Mizanu (Vagi) i drage (mile) Gospodaru: subhanAllahi ve bi hamdihi, subhanAllahi-l-a'zim." (Sahihu-l-Muslim, poglavlje o zikru, dovi i tevbi, br. hadisa 2694)

  ______________________________________

3) لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej'in kadir (100 puta)

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: "Ko kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej'in kadir u jednom danu stotinu puta, kao da je oslobodio deste robova, upiše mu se stotinu dobrih djela i pobriše stotinu loših. Biće mu zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko neće učiniti bolje od onoga što je on uradio, osim onoga ko to više puta izgovori." (Sahihu-l-Muslim, 6041)

  ______________________________________

4) سبحان الله و بحمده - SubhanAllahi ve bihamdih (100 puta)

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve selem: "Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi' (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene." (Muttefekun alejhi)

  ______________________________________

5) لاحول ولا قوة إلا بالله - La havle ve la kuvvete illa billah (100 puta)

Prenosi se od Ebu Musa el-Eša'rija, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem upitao: "Hoćeš li te uputim na jednu od džennetskih riznica?" "Svakako." Onda je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao:"La havle ve la kuvvete illa billah." (Sahihu-l-Muslim, 2830)

  ______________________________________

6) أستغفر الله - Estagfirullah (100, 200, 300.....puta u toku dana i noći)

Od Abda ibn Besera, r.a., se prenosi da je rekao: "Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve selem gdje kaže: "Blago onome ko bude našao na Sudnjem danu na svojoj ploči (knjizi svojih djela) upisano mnogo istigfara." (zabilježio ga El-Munziri, a šejh Albani je hadis ocijenio kao sahih u "Sahih et-tergib ve-terhib, 2/125)

  ______________________________________

7) سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر - SubhanAllahi vel hamdulillahi ve la ilahe illaAllahu Allahu ekber (100 puta)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: "Da kažem: SubhanAllahi, vel hamdulillahi, ve la ilahe illaAllahu, Allahu ekber, draže mi je od svega što Sunce obasjava (Dunjaluka)." (Sahihu-l-Muslim, 4/564)

18.04.2012.

Sestro muslimanko!!

 

arose

 

Uistinu je vanjska  skladnost ono što traži svaka normalana osoba, pa bila ona muškarac ili žena, a islam je i  došao radi ostvarenja čovjekove duhovne, umne, moralne, ali i tjelesne potpunosti. Tebi, sestro muslimanko, pripada pravo da tražiš sve ono što će upotpuniti tvoj izgled i učiniti ga prijatnim u očima tvog muža, u granicama onoga što je Allah dozvolio, kao stavljanje kane, podvlačenje očiju surmom, nošenje zlata i drugog nakita, oblačenje lijepe odjeće i sl. Čestita i dobra supruga je ona koja je u stanju učiniti da se sreća vihori ispred očiju njenog muža, čak i da samo spusti svoj pogled na nju.

Čovjek izlazi u život (radi privređivanja) i fizički se umara, a sigurno i psihički zbog opterećenja koja ga zadese na poslu i čeka, kao što kažu, "k’o na žeravici" da se vrati svojoj kući kako bi sabrao svoje umorne uzdahe i odmorio se. Pa kada, nakon ovakvog zamora i naprezanja, uđe u svoju kuću, a zatim ne nađe na svojoj ženi ono što će mu razveseliti pogled, to znači da si doživjela poraz u prvom stadiju svoje bračne veze. Ovdje se iznenada nameće pitanje: Zašto je došlo do neuspjeha? Ono što se desilo jeste da je muža zadesila tjeskoba i muka, i možda će tražiti bilo kakav način kako bi te naljutio, jednom sa riječima i govorom, a drugi puta gestovima i djelom.

 Ali kada se vrati svojoj kući, pa vidi na svojoj ženi ono što ga razveseljava, čini sretnim i širokogrudnim, ubrzo zaboravlja svoje duševne brige i fizički zamor. Jer od najsnažnijih podsticaja na ljubav muža prema supruzi je radost i sreća kada je pogleda. Gledanje u voljenu osobu kada lijepo i blistavo izgleda je jedan od najjačih podupirača koji učvršćuju ljubav u srcu.

Zbog toga je vrijedno pomenuti da žena muslimanka treba da dobro pripazi kako pogled njenog muža ne bi pao na nešto što prezire ili osjetio neki neugodan miris i slično, vraćajući se na ono što se prenosi od ispravnih predhodnika vezano za ovu temu. Kaže Ibn-Abbas, radijellahu anhuma: "Uistinu se ja uređujem svojoj ženi kao što volim da se ona meni uređuje. I ne volim odjednom tražiti sva svoja prava koja imam nad njom da mi ne bi postala obavezom sva njena prava koja ima nadamnom, jer Allah Uzvišeni kaže: "One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, shodno zakonu." (El-Bekare, 228) Ovo Ibn-Abbasovo uređivanje znači ukrašavanje u granicama dozvoljenog. (Vidi objašnjenje El-Kurtubija u njegovom tefsiru 3/82.)

Islamski historičari i životopisci spominju da je došao kod halife Omera ibn El-Hattaba, Allah bio zadovoljan s’ njim, prašnjav čovjek, prljave i raščupane kose, a sa njim i njegova žena govoreći: "Ja i ovaj nikad zajedno, o Vladaru pravovjernih." Shvatio je Omer iz njenih riječi da prezire svoga muža, pa ga je poslao da se uredi i uljepša, da mu se skrati kosa, odsijeku nokti i dotjera vanjština i odijelo. Kada je došao naredi mu Omer da pristupi svojoj ženi. Ona se iznenadila i uplašeno ustuknula od njega. Zatim ga je prepoznala, te mu prišla, i opovrgla svoje optužbe. Rekao je Omer, neka je Allahovo zadovoljstvo s’ njim: "Ovako postupajte s’ njima (ženama), jer, tako mi Allaha, one vole da im se uljepšavate kao što i vi volite da se uljepšavaju radi vas." Uljepšavanje se traži od svake supruge, a, takođe, i od muža.

Sestro muslimanko…

Pogledaj u svoju odjeću prije muževljevog povratka i zapitaj se: Da li će se moj muž obradovati kada me vidi u ovakvoj pojavi i vanjštini? Naravno svaka supruga će znati odgovoriti. Uistinu čovjek ima urođenu osobinu da voli sve što je lijepo, osim onaj ko je promijenio svoju prirodnost i poveo se za svim onim što je ružno i odvratno. Kada čovjek uđe u svoju kuću i zatekne svoju ženu ljupku i otmjenu, u blistavoj i privlačnoj pojavi, lijepog izgleda i elegantnog držanja, on osjeća naklonost i ljubav prema njoj, jer spoznaje obim i dalekosežnost ženinog truda radi njeg.

Neke žene se opravdavaju uzimajući za izgovor svoje kućne poslove kao što su kuhanje, pranje i sl. Treba im se reći: Neka svaka od vas obavi te poslove prije dolaska muža, pa makar to bilo teško i naporno, jer uistinu plodovi tog truda su neusporedivo veći od poteškoća i zamaranja. A zatim, ako čovjek u svojoj kući ne nađe ono što će ga razveseliti i učiniti sretnim ubrzo će ga savladati sumnje i zle misli napasnog smutljivca (šejtana), pa će mu lijepim izgledati druge što se šeću po putevima, a njegova žena će, u njegovim očima, postati prezrena.

Sestro muslimanko…

Neka osmijeh treperi i blista na tvojim usnama svaki put kada te tvoj muž pogleda. Zaista taj osmijeh neće zahtjevati duže od treptaja oka, ali će uspomena i sjećanje na njega biti uvijek u memoriji čovjeka. Uistinu će taj smiješak sa usana raširiti harmoniju i idilu u kući, jer on je najljepše što čovjek može da vidi nakon dana punog napora i opterećenja.

Sestro muslimanko…

Zaista je izraz lica, kojeg posmatra tvoj muž, u stvarnosti puno važniji od odjeće koju oblačiš ili nakita kojim se kitiš. Uistinu "govor" osmijeha, svjetlucavi pogledi krišom i vedrina koju vidi muž na licu svoje žene ostavljaju dublje tragove nego govor jezika. Čovjek će ubrzo umisliti da mu njegova supruga, sa ovim istinskim osmijehom koji ne obmanjuje i iza kojeg se ne krije nikakav materijalni cilj, kaže: Sa tvojim dolaskom osjećam se sretna i zadovoljna. Kada te pogledam ispunjavaš me radošću i veseljem.

Vjerovatno je prilika ukazati da će ti se taj smiješak brojati kao dobro dijelo na Budućem svijetu, jer se on smatra sadakom,  to jest milostinjom, koja ulazi u tvoju knjigu dobrih dijela. Poslušaj šta kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Osmijeh u lice brata (muslimana) je sadaka." (Hadis je sahih. Bilježe ga Et-Tirmizi 2022, i El-Buhari 128 u knjizi “El-Edebul-mufred” od Ebu-Zerra, a u drugom poglavlju i od Ibn-Mes’uda, Džabira, Huzejfe i Aiše.)

Čak su mudri ljudi postavili pravilo kako da postaneš draga srcima svih ljudi. Utvrdili su da se to postiže putem nepatvorenog i iskrenog osmijeha. Kaže Urve ibn Ez-Zubejr, Allah mu se smilovao: "Obavješten sam da je napisano u mudrosti: Sinko, nek’ ti lice bude otvoreno i vedro, a govor fine i prijatne riječi, bićeš draži ljudima nego da im daješ darove." A Habib ibn Ebi-Sabit, radijellahu anhu, kaže: "Od lijepog ahlaka čovjeka je da se smiješi dok razgovara sa prijateljem."

Pa hajde, sestro muslimanko, učini neka ljubaznost i vedrina ispunjavju tvoj život, a prijaznost i nasmijanost nek’ vesele tvoga muža i privlače radost i sreću u tvoju kuću. I znaj da je tvoj muž najpreči da mu se smiješiš i poklanjaš svoju srdačnost.

16.04.2012.

Priča od koje srce zadrhti

muslimchild

 

Priču o maloj Jasmini prenosi nam lično njen babo. Porijeklom je iz Libanona i već duže vrijeme radi i boravi u Saudijskoj Arabiji. Po zanimanju je inženjer. O svom životu i slučaju koji mu se desio, on priča:

“Stanovao sam u Damamu (grad u KSA) deset godina i za to vrijeme Allah mi je podario predivnu kčerkicu, dali smo joj ime Jasmina. Prije nje rodio nam je se sin Ahmed koji je bio stariji od Jasmije punih osam godina. Dok je punila devetu godinu, divio sam se njenoj ljepoti koju joj je Allah, s.w.t. podario. Ona i njeni pokreti su me jednostavno odmarali, gledao sam je dok bi oblačila hidžab, zatim bi uzmila malu sedžadu i klanjala bi namaz. Mnogo je voljela učenje kratkih kur'anskih sura, nakon škole žurila je kući da obavi namaz. Često je govorila: “Allah i Kur'an su moji najbolji prijatelji!“ A kako su samo divni Takvi prijatelji!!!

Jedne noći pred spavanje požalila se na jake bolove u stomaku. Uzeo sam je do hitne gdje su joj dali nešto za smirenje i bol je prestao. Nakon dva dana bolovi se opet pojavili, dali bi joj terapiju za smirenje, bol bi prestao. To se često dešavlo, ali nismo toliko obračali pažnju.

Allah je dao da je naša firma otvorila svoje povjereništvo u Americi a mene su izabrali za generalnog direktora. Bio sam sretan, jer je to ipak veliki napredak za mene. Otputovali smo svi zajedno. Proveli smo dva mjeseca u novom gradu i novom okruženju. Tamam smo se smjestili i počeli navikavati, kad ista bol se opet vratila Jasmini. Otišao sam do najbliže bolnice i doktor nam je rekao da uradimo detaljne nalaze. Rekao mi je da će nalazi biti gotovi za sedmicu dana i da nema potrebe da se brinem. Njegove riječi su ulile u moje srce pouzdanje i neku smirenost.

Tu sedmicu dana proveli smo sa Jasminom u prirodi, parkovima, šetnjama, igrama...dok smo bili u velikom parku, zazvonio mi je telefon, bio je to doktor Stiven, rekao mi je kratko:“Gospodine, dr. Stiven je, Jasmin doktor, da li može sutra da se nađemo?“ Upitao sam drhtavim glasom:“Da li ima nešto zbog čega bih se trebao bojati?“ On odgovori:“Ustvari, iskren da budem, ima nekih pojedinosti, ali o tome sutra, važi?“

Ta noć mi je bila najduža noć u životu. Sutra dan smo otišli do bolnice a tamo nas je dočekao dr. Stiven. Sjeo je sa Jasminom i rekao joj: “Zdravo Jasmina, kako si mi?“ Jasmina mu odgovori:“Dobro sam hvala Allahu, samo me malo stomak boli i osječam slabost.“ Nakon toga, uveo me je u svoj ured i upitao: “Od kada Jasmina se žali na ove bolove u stomaku?“ Rekao sam negdje oko šest mjeseci, davali smo joj terapije za smirenje i ublažavanje bolova.“ Doktor reče: “Takva terapija ovdje ne pomaže, nažalost vaša Jasmina ima karcinom u krvi i on je u završnoj fazi. Komisija koja je pregledala njene nalaze, utvrdila je ono najgore. Po ovim nalazima, njoj je ostalo još nekih šest mjeseci života, slaba je puno..“

Počeo sam da plačem, moj plač je čula moja žene i naš stariji sin Ahmed, kad sam im rekao, svi su počeli da plaču. U tom trenutku Ahmed je slučajno pred Jasminom rekao: “Kako da naša Jasmina umre?“

Ona čudeći se što svi plačemo, upita: “Ja umrijeti, kako ću umrijeti?“ Svi smo ušutjeli i čudili se njenom pitanju. Doktor Stiven joj reče: “Tako što ćeš otići Bogu, Njemu ćeš otputovati.“

Jasmina skoči od radosti i reče:“PA ZAR JE ODLAZAK KOD ALLAHA NEŠTO LOŠE I TUŽNO, ZNAŠ LI TI BABO DA JE ALLAH BOLJI OD SVAKOG RODITELJA I SVIH LJUDI NA SVIJETU I OD ČITAVOG SVIJETA, DA LI TO PLAČEŠ ŠTO ČU JA DA IDEM KOD ALLAHA, TREBA DA BUDETE SRETNI!“

Ove riječu su kao munja udarile nas četvero, doktor nije mogao da vjeruje kako jedna djevojčica njenih godina razmišlja. Doktor joj reče: “Jasmina, ti sad treba da počneš uzimati lijekove.“Ona reče: “Pa ako ću umrijeti, što će mi lijekovi?“ Doktor joj odgovori: “Jasmina draga, i mi koji nismo bolesni, i mi ćemo jednom da umremo, ali da li sad treba da ne jedemo i ne pijemo, svakako da ne.“ Jasmina je pristala da joj se daje terapija.

Prošlo je teških šest mjeseci za Jasmininu porodicu, ali veom šest sretnih mjeseci za malu Jasminu. Radovala se svaki dan susretu sa Allahom, s.w.t. Za to vrijeme naučila je dosta kur'anskih sura. Jednog dana upitali smo je, zašto hoće da nauči što više sura iz Kur'ana napamet. A ona nam reče:“ZATO JER ALLAH VOLI KUR'AN, PA HOĆU KAD DOĐEM KOD NJEGA DA MU KAŽEM KAKO SAM NAUČILE SURE KOJE ON VOLI!“

Mnogo je klanjala, imala je haman deset godina, kad bi je obuzmi slabost, klanjala je na krevetu, govorila bi nam: “Poslanik, savs, je rekao: “Radost moje duše je namaz!“, pa ja hoću da radost mog srca bude namaz.“

I došao je taj dan, dan njenog odlaska, taj dan je bila posebno sretna. Dok je ležala na krevetu, počela je učiti suru Jasin, često je zamuckivala i zastajala, kad ju je završila, onda je proučila sure Fatiha i Ihlas a zatim Ajetul kursiju. Zatim je rekla: “Hvala Allahu koji je dao da učim i naučim dosta od Kur'ana, hvala Njemu koji je podario meni jako tijelo da mogu namaz da obavljam, hvala Njemu koji mi je podario roditelje vjernike koji su bili strpljivi sa mnom, hvala Njemu koji me nije učio nevjernicom, griješnicom ili onom koja namaz ostavlja...“

Zatim je zatvorila svoje oči i ispustila svoju plemenitu dušu.

15.04.2012.

Da li ste znali....?

 

1- Da li ste znali da je Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s. kazao: ''Ko bude molio Allaha da oprosti mu'minima i mu'minkama, Allah će mu za svakog mu'mina i mu'minku upisati dobro djelo?'' (Taberani, od Ubade ibn Samita, r.a., njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani u ''Sahih El-Džami'a'', br. 6026)

2- Da li ste znali da je šejh Albani dobrim-hasen-smatrao hadis kojeg je zabilježio imam Ebu Davd u svom Sunenu, br.2194, od Ebu Hurejre r.a da je Allaov Poslanik kazao: “Tri stvari su ozbiljnost bez razlike da li su rečene u šali ili u zbilji; brak, razvod, povratak supruge.“ Na osnovu ovog hadisa većina islamskih pravnika je smatrala da spomenute stvari se dešavaju bez razlike da li bile izrečene u šali ili zbilji. (Pogledaj: Hašijetu Er-revda' El-murbia' od Ibn Kasima)

3- Da li ste znali da šejh Albani daif-slabim-ocjenio hadis kojeg je zabilježio imam Ebu Davud u svom Sunenu, br.2178, od Ibn Omera r.a. da je Allahov Poslanik kazao: “Najmrža halal-dozvoljena-stvar Alahu je razvod braka.“

4. Da li ste znali da je jedna od počasti kojima je Uzvišeni Allah počastio Svoga miljenika, i odlikovao ga nad drugim vjerovjesnicima, to da se Allah nije zakleo životom nekog od poslanika osim životom Allahovog miljenika Muhammeda, alejhis-selam? Na to ukazuju riječi Uzvišenog: ''A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali.'' (Hidžr, 72.)

5. - Da li ste znali da je jedna od počasti kojima je Allah odlikovao Svoga miljenika to da ga Uzvišeni Allah u Kur'anu nikada nije dozvao imenom, iako je njegovo ime u Kur'anu spomenuto četiri puta, ali ne u kontekstu dozivanja već u kontekstu govora o njemu, dok je mnoge druge poslanike dozivao njihovim imenima?

6. - Da li ste znali da je jedna od počasti Uzvišenog Allaha prema Njegovom miljeniku i to što ga je učinio pečatom svih poslanika? Na to ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ''Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna.''(Ahzab, 40.)

7. - Da li ste znali da je vjerodostojan hadis u kojem Poslanik zabranjuje traženje natrag poklonjene stvari i da je to uporedio sa psom koji jede ono što je povratio? Kazao je Allahov Poslanik: ''Primjer onoga koji udijeli sadaku, a zatim to traži natrag, je kao primjer psa koji povrati, a zatim pojede ono što je povratio.'' (Ahmed, Buharija, Muslim, Ebu Davud, Ibn Madže od Ibn Abbasa, r.a.)

8. - Da li ste znali da su vjerodostojni hadisi u kojima Allahov Poslanik zabranjuje da se čovjek kune bilo čime osim Allahom ili nekim od Njegovih imena i svojstava? Kazao je Allahov Poslanik: ''Allah vam zabranjuje da se kunete očevima vašim. Onaj ko želi da se zakune, neka se zakune Allahom ili neka šuti.'' (Buharija i Muslim, rivajet imama Muslima.) U predaji koju je zabilježio imam Ebu Davud stoji: ''Ne kunite se očevima vašim, niti majkama vašim, niti božanstvima vašim, i ne kunite se osim Allahom. Ne kunite se Allahom osim za ono što je istina.'' (Od Ebu Hurejre, br. 3248, njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani.)

9. - Da li ste znali da su vjerodostojni hadisi u kojima je Allahov Poslanik zabranio upletanje tuðe kose u svoju, tetoviranje, čupanje dlaka sa lica (obrva)? Kazao je Ibn Abbas, r.a.: ''Proklete su one koje traže da se tuða kosa upleće u njihovu i one koje im to čine, one koje traže da im se čupaju dlake sa lica (obrve) i one koje im to čine, one koje traže tetoviranje i one koje im to čine.'' (Ebu Davud, br. 4170 i dr., vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani.)

10. - Da li ste znali da je Allahov Poslanik spomenuo da je Allah prokleo one koji uzimaju kamatu, one koji daju, one koji svjedoče, one koji zapisuju i kazao da su svi oni isti? Kazao je Džabir ibn Abdullah: ''Allah je prokleo onoga ko jede kamatu (uzima), onoga ko ga hrani (onaj ko daje), one koji svjedoče (potpisivanje ugovora) i onoga koji zapisuje.''(Buharija i Muslim) U rivajetu imama Muslima spomenut je dodatak: ''Svi su oni isti.'' U rivajetu Ibn Mes'uda, r.a., koji su zabilježili Tirmizi i dr. spomenuto je da je Allahov Poslanik takoðer prokleo spomenute osobe.

11.- Da li ste znali da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da u osnovi nije dozvoljeno počiniti abortus nakon što dijete oživi u utrobi majke? Islam taj čin smatra ubistvom. Svi argumenti koji zabranjuju bespravno ubistvo mogu se koristiti kao dokaz u ovom pitanju. Abortus je jedino dozvoljen u iznimnim situacijama, ako to sugeriraju povjerljive, stručne osobe u oblasti medicine, npr. da nastavak trudnoće u velikoj mjeri ugrožava zdravlje majke, dovodi njen život u pitanje i sl. (Pogledaj: Propisi o abortusu u islamskom pravu – Ahkamul-idžhad fi fikhil-islami, str. 320)

12. - Da li ste znali da je vjerodostojan hadis u kojem je spomenuto da je Allahov Poslanik jedne večeri u snu vidio mnoge stvari, blagodati Dženneta i patnje Džehennema, pa je vidio žene kojima su zmije grizle i sisale grudi, pa je upitao ko su te žene. Rečeno mu je: ''To su one koje su svojoj djeci zabranjivale majčinsko mlijeko?!'' (Hadis je zabilježio imam Ibn Huzejme, br.1986, od Ebu Ummame, r.a., njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani u ''Sahih Ibn Huzejme'')

13. - Da li ste znali da je jako slab (daif džiden) hadis: ''Men temesseke bi sunneti 'ande fesadi ummeti fe lehu edžru mietu šehidi'' – Ko se bude pridržavao mog sunneta u vremenima smutnje i fesada imat će nagradu stotine šehida? (Šejh Albani je u knjizi ''Daif Et-Tergib'', br. 30, kazao za ovaj hadis da je jako slab – daif džiden, a poznato je da niko od učenjaka nije dozvoljavao dokazivanje bilo čega u vjeri sa hadisima koji su jako slabi.) Allah najbolje zna!

14. -Da li ste znali da je mnogo ljudi koji ne poznaju adabe putovanja što uzrokuje da prilikom putovanja propuste priliku da, prakticirajući sunnet Allahovog Poslanika na putu, steknu mnogo dobra, a ponekada iz istog razloga učine stvar koja je strogo zabranjena?

15. -Da li ste znali da je pohvalno – sunnet da putnik krene na putovanje početkom dana? Prenosi Sahr el-Gamidi, r.a., da je Allahov Poslanik kazao: ''Gospodaru, blagoslovi mome ummetu jutarnje vrijeme.“ A kada bi slao izvidnicu ili vojsku, on bi to činio početkom dana. Sahr, r.a., bio je trgovac i svoje karavane je slao na put u jutarnjim satima pa je stekao mnogo imetka.“ (Ebu Davud, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)Allah najbolje zna!

Priredio Elvedin Pezic, prof.

06.11.2011.

...Nek' mirišu avlije, nek' se svako raduje, širom Bosne, ponosne, nek' se zna da Bajram je...

BSMO

 

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

30.10.2011.

Allahu moj, učini nas Svojim evlijama. Amin!

Love

 

Od Ebu Hurejre, r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „ Zaista je Allah rekao: „Ko uznemirava Mog evliju (vjernika kojeg Ja zavolim) objavit ću mu rat. Moj rob mi se ne može ničim bolje približiti kao sa farzovima koje sam mu propisao. On mi se tako približava nafilama sve dok ga Ja ne zavolim, a kad ga zavolim postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom radi i njegova noga kojom hoda. Kada Mi zatraži nešto, Ja mu dam, a ako Me zamoli za zaštitu Ja mu je pružim..." (Bilježi Buhari)

25.10.2011.

Allahu moj, učini nas stanovnicima Dženneta. Amin!

"Čovječe, čovječe! Pazi na djela svoja. I opet: Pazi na djela svoja! Gledaj u kakvom ćeš stanju susresti Stvoritelja i Gospodara svoga!" (Hasan el-Basri)
23.10.2011.

Volimo u ime Allaha swt!

 llooovee

"Osmijeh drage osobe moze promijeniti i najtezi trenutak."

18.10.2011.

Allahu moj, sačuvaj nas poricanja dobročinstva. Amin!

oprost
Poslanik s.a.v.s. kada govori šta znači nezahvalnost supruge mužu, kaže: „Vidio sam Džehennem, vatru, i vidio sam da je većina njenih stanovnika žene! Zašto, Allahov Poslaniče, upitaše. Rekao je: Zbog poricanja. Upitaše ashabi: Je li poriču Uzvišenog Allaha? Ne, nego poriču učinjeno im dobročinstvo! Kada bi nekoj od njih činio dobročinstvo cijeli život i samo jednom pogriješio, ona bi kazala: Nikada mi nisi ništa dobro učinio.“(Buharija i Muslim, od Ibn Abbas r.a.)
 
15.10.2011.

Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj!

 

Prenosi se od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anhu, da je rekao: 'Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Neće nikada rob kada ga zadesi briga i tuga izgovoriti slijedeće riječi, a da neće Allah odgnati od njega brigu njegovu i zamjeniti tugu sa radošću: "Allahumme inni 'abduke vebnu abdike vebnu emetike, nāsijeti bijedike, mādin fijje hukmuke, 'adlun fijje kadāuke, es'eluke bikulli ismin huve leke, semmejete bihi nefseke ev enzeltehu fi kitābike ev allemtehu ehaden min halkike evi-ste'serte bihi fi 'ilmi-l-gajbi 'indeke en tedž'ale-l-Kur'ane-l 'azime rebi'a kalbi, ve nūre sadri, ve dželāe huzni, ve zehabe hemmi". 

 

  (Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nadamnom se sprovode propisi Tvoji, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe nazvao ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivog, prizivam Te da mi Kur'an veličanstveni učiniš proljećem srca mog, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom brige moje.)  Pa su rekli: 'Allahov Poslaniče, da li trebamo da svi naučimo ove riječi?' 'Da, treba svako ko ih čuje da ih nauči.'- odgovori Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem.''

13.10.2011.

Elhamdulillah

trust

 

Dova kada te ljudi pohvale

Allahu, ne zamjeri mi ono sto govore, i oprosti mi ono sto ne znaju (o meni), i ucini me boljim od onoga kakvim me smatraju!

12.10.2011.

Allahu moj, podari nam takvaluka. Amin!

golub
"Takvaluk ili bogobojaznost ima tri stepena:
prvi stepen: čuvanje srca i drugih organa od harama i grijeha;
drugi stepen: čuvanje srca i drugih organa od pokuđenih stvari i
treći stepen: čuvanje srca i drugih organa od nekorisnih djela i onoga što te se ne tiče.  
Prvim stepenom rob sebi garantuje život, drugim garantuje zdravlje i snagu, a trećim radost, zadovoljstvo i sreću."   (Ibn Qajjim el-Džewzijje r.a)

 

09.10.2011.

Allahu moj, smiluj nam se. Amin!

Islamic
Prenosi Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Melek koji piše loša djela podigne svoje pero šest sati (tj. nezapisuje šest sati) grijeh ili pogrešku koju uradi rob musliman, pa ako se pokaje i zatraži oprost neće ga ni upisati a ako se ne pokaje onda ga upiše kao jedno loše djelo.'' 

 

07.10.2011.

"O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti.."

 

"Covjek ce stati ispred Allaha swt na Sudnjem danu, pa ce pogledati sa svoje desne i lijeve strane i ugledace mnostvo dobrih dijela, koja ce biti velika kao brda, pa ce covjek reci: "Ovo nije moje , ja ovo nisam uradio" - pa ce mu biti receno: "Jeste, ta djela pripadaju tebi, jer si iza sebe ostavio hairli vaspitano dijete, koje je radilo dobra djela i upucivalo dove za tebe, pa sad i ti imas udjela u tome ."

06.10.2011.

SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHI-L-AZIM

SubhanAllah

  Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi we sellem, rekao: ''Dvije riječi su lahke za izgovor, teške na Vagi i neobično su drage Svemilosnom: SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI (Neka je slavljen i hvaljen Allah) i SUBHANALLAHI-L-AZIM (Slavljen neka je Allah, Veličanstveni).''
04.10.2011.

Allahu moj, srce samo Tebe voli, Gospodaru Jedini !

ftrrfv  

Putevima tako različitim, istom se Cilju bližimo...

Preduboka je zamisao Tvorca, da bih shvatio Taj Svijet iznova bih morao stalno i stalno živjeti ljubav.

Ja ne trebam srce u kom Tebe nema, ja ne trebam ljubav kojoj izvor nisi.

U naumu djela kom se ruka sprema...nek' je Ime Tvoje, neka Allahu Ti si !! 

01.10.2011.

Allahu moj, počasti nas Džennetom. Amin!

wettt

 

"Niko se nece pomaknuti s mjesta obracuna, dok ga Allah ne upita za: zivot - u sta ga je proveo, za znanje - je li po njemu radio, za imetak - odakle ga je zaradio i u sta ga je potrosio, i za tijelo - u sta ga je koristio."

28.09.2011.

Allahu moj, sačuvaj nas gubljenja vremena. Amin!

clock

 

 

Hasan el-Basri r.a. je rekao: 

"O sine Ademov! Ti nisi ništa drugo do skup dana. 

Kada prođe jedan dan prođe i dio tebe."

27.09.2011.

"...a On oprašta i samilostan je."

lkii

 

"O sinko moj, dobro i zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti,doista Allah zna najskrivenije stvari, On je Sveznajući./16/

O sinko moj, obavljaj namaz i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi - dužnost je tako postupiti./17/

I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi Zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog./18/ U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; zbilja najneprijatniji glas je revanje magarca!" /19/

Lukman

26.09.2011.

Allahu moj, sačuvaj nas lošeg govora. Amin!

watch

 

O jeziku! Govori dobro i budi koristan ili šuti i budi siguran!

24.09.2011.

الله أكبر

Allah

 

"Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu reći: 'Sine Ademov, obolio Sam pa Me nisi obišao!' 'Gospodaru, kako ću Te obići kad si Ti Gospodar svjetova?' 'Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob obolio, pa ga nis obišao? Zar nisi znao da bi Me, da si ga obišao, našao kod njega? Sine Ademov, tražio sam da Me nahraniš, pa to nisi učinio!' 'Gospodaru, kako da Te nahranim kada si Ti Gospodar svjetova?' 'Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob tražio da ga nahraniš, pa to nisi učinio? Zar nisi znao da bi, da si ga nahranio, nagradu za to našao kod Mene? Sine Ademov, tražio sam da Me napojiš, pa to nisi učinio! 'Gospodaru, kako da Te napojim kad si ti Gospodar svjetova?' 'Taj i taj Moj rob je tražio da ga napojiš, pa to nisi učinio. Da si ga napojio, nagradu za to bi našao kod Mene!'"

22.09.2011.

Allahu moj, očisti nam grijehe. Amin!

autumn

 

Prenosi se od Ibn Mes’uda da je rekao: “Ušao sam kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio bolestan, dodirnuo sam ga svojom rukom i rekao mu: ‘Allahov Poslaniče, ti imaš jaku groznicu!’ Odgovorio je: ‘Da, ja trpim groznicu koliko dvojica drugih ljudi.’ Rekao sam: ‘Je li zato imaš i duplu nagradu?’ ‘Da’, odgovorio je. Zatim je kazao: ‘Neće ni jednog muslimana pogoditi neka bolest, a da mu Allah time neće obrisati grijehe, koji s njega spadaju kao što lišće spada sa stabla.’” (Buharija i Muslim).

21.09.2011.

"Njemu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslušno."

Love

 

''I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše,

stvara žene da se uz njih smirite,

i što izmedu vas uspostavlja ljubav i samilost;

to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.''(Er-Rum, 21)

20.09.2011.

Allahu moj, olakšaj nam iskušenja. Amin!

 

Sister

 

Gospodaru moj,

Ne dopusti da me zavara uspjeh,

Niti poraz baci u očaj.

Podsjećaj me stalno,

Da je neuspjeh iskušenje,

Koje prethodi uspjehu.

Gospodaru moj,

Nauči me da je TOLERANCIJA,

Najviši stupanj moći,

A, želja za osvetom

Prvi znak slabosti.

Gospodaru moj,

Ako mi uzmeš imetak,

Ostavi mi nadu,

Ako mi podariš uspjeh,

Podari mi snagu volje,

Da savladam poraz,

Ako mi uzmeš blagodati zdravlja,

Podari mi blagodat VJERE.

Gospodaru moj,

Kad se ogriješim o ljude,

Podari mi snagu izvinjenja,

A kad se ljudi o me ogriješe,

Podari mi snagu oprosta.

Gospodaru moj,

Kad ja zaboravim Tebe,

Nemoj Ti zaboraviti mene.

18.09.2011.

Allahu moj, od Tebe pomoć tražimo!

time

 

"Tako mi vremena –  čovjek, doista, gubi,  samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje."
17.09.2011.

Allahu moj, zaista je naša ljubav prema Tebi neizmjerna!

cvijetpustinjski

 

 

"O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali;

 koji vam je Zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem; koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim!" (Krava 21-22)

 "A da su stanovnici sélā i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba (kišu) i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili." (Bedemi 96)

 "O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i pokajte Mu se, a On će vam slati kišu obilnu i daće vam još veću snagu, uz onu koju imate, i ne odlazite kao mnogobošci!" (Hud 52)

16.09.2011.

Bismillah...

sedzda

 

Zato poučavaj – pouka će već od koristi biti: 

dozvaće se onaj koji se Allaha boji, 

a izbjegavaće je onaj najgori, 

koji će u vatri velikoj gorjeti, 

pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti. 

Postići će šta želi onaj koji se očisti 

i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi! 

(Svevišnji 9-15)

15.09.2011.

"..toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti.."

Kur'an

 

‎"Svaki čovjek će toga Dana prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti; toga Dana neće biti nepravde! Allah će, zaista, brzo obračunati."
14.09.2011.

''Primjer onoga koji spominje svoga Gospodara i onoga koji Ga ne spominje je kao primjer živoga i mrtvoga.''

Allah

 

Uzvišeni Allah u hadisi-kudsijju kaže: ''Ja se prema Svome robu odnosim onako kako on o Meni misli. Ja sam sa njim kada Me spominje. Kada Me spomene u sebi, i Ja ga spomenem u sebi, kada Me spomene u društvu, Ja ga spomenem u društvu boljem od njegovog. Ako Mi se približi za jedan pedalj, Ja mu se približim za podlakticu.'' (El-Buhari) 
13.09.2011.

Allahu moj, sačuvaj nas iskušenja. Amin!

oneummah

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Biće u mom ummetu ljudi koji će ohalaljivati polni organ, svilu, vino i muzičke instrumente ..."
13.09.2011.

La Ilahe IllAllah

LA HAVLE WE LA KUVVETE ILLA BILLAH – Nema snage ni moci, osim sa Allahom.

12.09.2011.

Djela najdraza Gospodaru

Shehadah

 

Abdullah b. Mes'ud, radijallahu anh, rekao je: "Upitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'Koje je to djelo najdraže Allahu?' Rekao je: 'Namaz u njegovo vrijeme.' Upitao sam: 'Koje nakon toga?' Rekao je: 'Dobročinstvo roditeljima.' Ponovo sam upitao: 'A koje nakon njega?' Rekao je: 'Džihad na Allahovom putu.'" Rekao je: "O ovome mi je pričao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a da sam ga još zapitkivao, on bi mi odgovarao."
11.09.2011.

I love the Sunnah

IslamicWall

 

 

ಌಌNa sunnetu ustraj i strpljiva budiಌಌ

ಌಌZa ljepotom večnom nek ti srce žudiಌಌ

ಌಌŠkodit' tebi neće prigovori ljudiಌಌ

ಌಌA na Danu Sudnjem kad se lica smračeಌಌ

ಌಌMožda tvoje zasja i od sunca jačeಌಌ

ಌಌJer ko rad Allaha nešto ostaviಌಌ

ಌಌOn mu boljim od toga,to i zam'jeniಌಌ

ಌಌPa nek ti Allah tamu svijeta ovogaಌಌ

ಌಌZamjeni blještavilom Firdevsa vječnogaಌಌ

11.09.2011.

"Ko prikrije mahanu jednog muslimana, Alah će prikriti njegovu mahanu na ovome i na budućem svijetu!"

Islam

 

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "O skupino onih koji su povjerovali samo svojim jezicima, a u čija srca iman još nije ušao: nemojte ogovarati muslimane, i nemojte im istraživati mahane! Onaj koji istražuje mahane muslimanima – Allah dž.š., će njegovu mahanu istražiti, a kome Allah dž.š., mahanu istraži obrukaće ga pa makar to bilo u njegovoj kući!" "Ko sakrije sramotu svoga brata na dunjaluku, Allah će sakriti njegovu i na dunjaluku i na ahiretu."
11.09.2011.

Ujedinjenje Muslimana, InshAllah

oneummah

 

Šejhul-Islam, Ibnu Tejmijje rhm., kaže: "Ljudi koji vole samo one koji se sa njime slažu, i koji mrze samo one koji se sa njima ne slažu – su oni koji razbijaju redove muslimana, i koji izazivaju razilaženje u ummetu!
10.09.2011.

Ne zaustavljajmo se na Ramazanu, nastavimo ibadete i poslije Ramazana!!

 

Sunset

 

Od Ebu-Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ""Ko isposti ramazan, zatim posti 6 dana mjeseca sevala, kao da je citavu godinu postio." (Muslim) To objasnjava da za sva uradjena dobra djela imamo desetostruku nagradu. Tako onaj koji posti ramazan ima nagradu kao da je postio deset mjeseci. Ko posti sest dana poslije ramazana ko da je postio 60 dana, tj. dva mjeseca.

Lijepo je postiti dan za danom, a ako ne mozemo onda cemo to uciniti s prekidima (moze se postiti dan-dva, onda se moze napraviti prekid od nekoliko dana, pa se moze ponovo postiti dan-dva, uglavnom najvaznije da se isposti 6 dana u ovom mjesecu, a krajnji rok posta ovih dana je negdje do kraja mjeseca septembra, inshaAllah).

Svi oni koji zude za Allahovom miloscu i koji se boje Dzehennemske vatre neka poste i druge dobrovoljne dane posta, jer blizi se zima i dani su sve kraci i kraci, pa kada smo mogli postiti ovako duge i tople ljetne dane, zasto onda ne postiti ponekad sada kada je lakse, i na taj nacin traziti Allahovo zadovoljstvo. Rekao je Allahov Poslanik, saws,: Svaki covjekov posao se visestruko nagradjuje, dobro djelo se nagradjuje desetorostruko, do 700 puta, a Uzviseni Allah je rekao: - Osim posta, on je Moj i Ja za njega posebno nagradjujem." (Muslim)

Od Ebu Seida el-Hudrija, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, saws, rekao: "Nema nijednog roba koji posti dan na Allahovom putu, a da Allah nece s tim danom udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset harifa (koliko se putuje za sedamdeset godina)." (Buharija)

Post ponedeljkom i cetvrtkom

Od Aise, r.a., se prenosi da je rekla: "Allahov Poslanik, saws, se trudio da posti ponedeljak i cetvrtak." (Tirmizi)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, saws, da je rekao: "Ljudska djela se predocavaju Allahu ponedeljkom i cetvrtkom, pa volim da se moje djelo predoci kada postim." (Tirmizi)

Post tri dana u mjesecu

Od Abdullaha bin Amra bin el-Asa, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, saws, rekao: "Post tri dana svakog mjeseca je post citavu godinu." (Buharija i Muslim)

Od Ebu Zerra, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, saws, rekao: "Ako postis u mjesecu tri dana, onda posti trinaesti, cetrnaesti i petnaesti." (Trimizi) U hadisu se misli na 13, 14, i 15. dan hidzretskog mjeseca, tj. dani poznati pod imenom "bijeli dani".

10.09.2011.

Es-Selamu Alejkum :) :)

:)

"Ne potcjenjuj nijedno dobročinstvo pa makar to bilo nasmijano lice prilikom susreta s bratom."
10.09.2011.

Da se malo nasmijemo :)

smile  

Čovek se našao pred sudom optužen za ubistvo s predumišljajem. Pita ga sudija:

 

- "Ovde se radi o krvavom ubistvu. Kako se branite?"

Optuženi:

- "Bila je toliko glupa da sam je morao ubiti."

Sudija:

- "To ne smatram olakšavajućom okolnošću."

Optuženi:

- "Pa, dobro, cenjeni sude... da ispričam kako je bilo. Živeli smo u jednoj zgradi. Iznad nas je živela porodica s dvoje dece. Bilo je stvarno žalosno, deca su bila jako niska rastom. Sin od 12 godina je bio visok svega 80 cm, a onaj stariji, od 19 godina, svega 85 cm. Jednog dana, u razgovoru sa svojom ženom, kažem da je to stvarno tužno i da mi ih je žao."

- "Da, reče zena....to su Pirineji."

- "Mislila si Pigmeji?"

- "Ne, Pigmeji su ono što nam se nalazi pod kožom i zbog čega pocrnimo."

- "To je pigment."

- "Ne... Pigment je bilo ono na čemu su stari Grci pisali." - "Pobogu, ženo, to je bio pergament."

- "Ne, pergament je kad neko pročita ili prikaže samo jedan deo nekog dela."

- "Poštovani sude, verovatno pretpostavljate da više nisam imao volje da joj objasnim da se radi o fragmentu. Seo sam na trosed i čitao novine. Ubrzo dođe žena s knjigom u ruci, legne pored mene, otvori knjigu i počne čitati deo nekog teksta:

- "Dušo, gledaj: Sunčana terasa od ručne torbe je bila učiteljica makroa 15."

Uzeo sam knjigu, pogledao i rekao joj:

- "Draga, ovo je knjiga na francuskom jeziku i tu pise: La Marquise de Pompadour est la Maitresse de Luuis XV, a to znači da je Markiza de Pompadur bila ljubavnica Luja XV."

- "Ne, reče ona - La Marquise je sunčana terasa, Pompadour je ručna torba, la Maitresse je učiteljica, a Louis XV je 15. makro. Ja to sigurno dobro znam. Nisam ja džabe imala ekstra časove iz francuskog jezika i vežbe sa svojim legionarom."

- "Mislila si na lektora?"

- "Ne, lektor je jedan grčki heroj."

- "To je bio Hektor i bio je Trojanac."

- "Ne, hektor je mera za površinu."

- "Mera za površinu je hektar."

- "Ne, hektar je božansko piće."

- "Ženo, nektar je bozansko piće."

- "Nije, to je reka u Nemačkoj."

- "Reka u južnoj Nemačkoj zove se Nekar."

- "Ne znaš ti to, još kao mala sam pevala s drugaricom duo o reci Nektar."

- "U duetu, tako si valjda htela reći."

- "Ne, duet je kad igraju Sarajevo i moj Željo."

- "Poštovani sude, tada sam uzeo čekić i opalio je po glavi. Konačno je zaćutala."

Sudija:

- "Optuženi se oslobađa....Ja bih joj presudio još kod Hektora."

10.09.2011.

Ono što nas je zadesilo, nije nas moglo mimoići, a ono što nas je mimoišlo - nije nas moglo zadesiti.

YaAllah

 

Reci: "Dogodit će nam se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar naš." I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!
09.09.2011.

"...Uistinu, Allah propisuje što On hoće."

sedzda

 

"Čudno li je stanje vjernika. Zaista u svakom stanju je njemu dobro. A nije tako ni sa kim drugim osim sa vjernikom. Ako ga zadesi kakvo dobro, bude zahvalan i bude mu dobro, ako ga zadesi kakvo zlo, strpi se, pa mu opet bude dobro."
09.09.2011.

"Ono što žele – vjernici će postići."

man

 

Prenosi se od Ibn Mes’uda da je rekao: “Ušao sam kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio bolestan, dodirnuo sam ga svojom rukom i rekao mu: ‘Allahov Poslaniče, ti imaš jaku groznicu!’ Odgovorio je: ‘Da, ja trpim groznicu koliko dvojica drugih ljudi.’ Rekao sam: ‘Je li zato imaš i duplu nagradu?’ ‘Da’, odgovorio je. Zatim je kazao: ‘Neće ni jednog muslimana pogoditi neka bolest, a da mu Allah time neće obrisati grijehe, koji s njega spadaju kao što lišće spada sa stabla.’” (Buharija i Muslim).
08.09.2011.

Umro sa šehadetom na usnama

Danas

 

Istinita i dirljiva prica o ljubavi jednog, mladog bračnog para iz ratne Bosne

Još u ranom djetinjstvu ona se razlikova od svojih vršnjaka i dok su se njene drugarice igrale lutkama i drugim igračkama,ona je čitala ozbiljnu islamsku literaturu i razmišljala o Allahu. Relativno mlada se uključila u društvene aktivnosti i širenje dawe tako da je ništa od mladalačkih nestašluka nije zanimalo. On je bio potpuno drugačiji. Hirovit i pomalo umišljen zbog svoje ljepote i činjenice da je mogao da ima svaku djevojku koju poželi. Zivio je za dunjaluk i veliku pažnju pridavao dunjalučkim ljepotama, modnim trendovima i provodima do kasnih sati. Upoznali su se...

na njenom radnom mjestu gdje je radila u jednoj ozbiljnoj instituciji. Pokušao je da je osvoji već oprobadnim trikovima sa drugim djevojkama, ali mu nikako nije polazilo za rukom pa je odlučio da promjeni stil i pokuša joj se zbližit kao prijatelj. Interesovao se za njene aktivnosti i dawetski program te glumio zainteresovanost u prikrivenoj želji da je samo zavede i okrene svom načinu života. Odlazio je na njene tribine i predavanja, ali je ubrzo shvatio da je njen način života puno bolji od njegovog. Počeo je da se intreresuje za islam i od nje posuđuje islamsku literaturu i svaku narednu knjigu bi vrćao prije nego onu predhodnu...

Njegova opsesija da osvoji njeno srce pretvorila se u strah da to srce ne osvoji neko drugi. Nije ni sanjao koliko će se njegovo stanje promjenit u periodu od četiri mjeseca. Razgovarajući sa svojim prijateljima i rođacima koji su je bolje poznavali, saznao je da je ona djevojka kojoj su mnogi već nudili brak, ali ih je ona bez razmišljanja odbijala. To mu je postala noćna mora, sa jedne strane, nije htio ni sebi ni drugima da prizna da je krenuo ka njoj sa pokvarenim nijetom, a u kratkom periodu poželio da potpuno promjeni svoj zivot, a sa druge strane, bojao se da joj otvori srce i ponudi brak, a ona ga obije što on nije mogao da podnese, to bi bilo previse za njegov ponos jer ga nikada nijedna djevojka nije odbila...

Uskoro je dobio radni zadatak svoje firme da ide van zemlje i da bude odsutan u periodu od tri mjeseca... To mu je stvorilo jos veću zbrku u glavi. Otvorio je srce svom bratu koji ga je savjetovao da prije odlaska na put mora da razgovara sa voljenom djevojkom i ispriča joj sve ono što mu se izdešavalo u proteklom periodu, da joj ponudi brak ili makar zaruke, te raščisti situaciju kako nebi živio u neizvjesnosti...

Dan prije putovanja otišao je kod nje u kancelariju da joj vrati posuđenu knjigu i otvori svoje srce... Ispričao joj je svoje prvobitne pokvarene namjere i situaciju u kojoj se sada nalazi. Ona ga je saslušala nezainteresovano, kao da je tu priču vec bezbroj puta čula. Ravnodušno je odvratila da se ona neće udati za čovjeka koji nije vjernik na djelu i da će njen budući muž obavljati sve islamske dužnosti i biti pravi vjernik ili se nikad neće udati. Uputila je dovu za njega i zahvalila na lijepom mišljenju i velikodušnoj ponudi...

Osjećao se jako poniženo, ali je nije mrzio, želio je da to ne bude definitivan odgovor i nije se mogao pomirit s tim. Ustao je i upitao prigušenim glasom: “Ako postanem vjernik i budem obavljao svaki namaz i sve islamske dužnosti, hoćeš li se tada udati za mene?“ Ona je iz sažaljenja odgovorila: “Ako postaneš istinski vjernik, Allaha radi, udat ću se za tebe!

Bio je presretan, a ona u sebi razmišljala kako je nemoguće da ovakav mladić jednoga dana ostavi sve svoje provode, izlaske, lumpovanja do zore i postane istinski vjernik. Zatrazio je knjigu koja će mu olakšati obavljanje svih islamskih dužnosti i nafila i obećao je da će se vratit za tri mjeseca sa knjigom i vjenčanim prstenom. Nije htjela da ga ponižava i da mu kaže kako misli da taj dan nikada neće doći, već je obećala da će čekati i nadati se da će postat vjernik, Allaha radi, a ne zbog nje.

Prošlo je tri mjeseca, a ona nikada nije ni pomislila na njega, niti je ijednog trenutka razmišljala da bi joj ultimatum koji je dala mogao postati iskušenje.Bila je sigurna da on negdje lumpuje i provodi se i da ga više niked neće vidjet .

Klanjala je akšam kada je čula zvuk automobila koji je stigao pred njenu kuću. Dok je učila zikr, razmišljala je zašto to babo tako dugo ne ulazi u kuću i ko bi mogao da bude na njihovim vratima. Prije nego sto je počela da klanja sunet, kratko je pomislila da je to sigurno neko od komšija došao da se dogovore za radnu akciju da popravljaju poplavljeni put, jer je kiša jako padala... U sebi je kritikovala babu što je tako negostoprimljiv i što ga ne pozove u kuću umjesto što razgovaraju na velikoj kiši... Dok je predavala selam, majka je ušla u njenu sobu i sačekala da završi sa namazoma, zatim je pozvala da izađe jer babo i neki mladić žele da razgovaraju sa njom.

Zanijemila je od iznenađenja kada je vidjela davno zaboravljenog mladića u svojoj kući. Bio je sav mokar od kiše, a u ruci držao vlažnu knjigu iz koje se slijevala voda. Pružio je i rekao: “Ja sam svoje obećanje ispunio, elhamdulillah, postao sam vjernik, Allaha radi, a tvojim sebebom. Moram priznati, u početku sam htio da zadovoljim tebe, ali mi se brzo svidio vjernički život i zavolio sam Allaha i Njegova Poslanika, a bio bi presretan da i ti ispuniš svoje obećanje“.

Ona je nijemo stajala, nije mogla da progovori. Cijela soba se oko nje okretala i koliko god se radovala što pred sobom vidi jedno potpuno drugo biće na kome se vide tragovi imana i lijepog ahlaka, ipak, njeno obećanje nije bilo ozbiljno i kada ga je dala nije ni pomislila da bi mogao doći dan kada će ga morati ispuniti, pa je sreća bila pomućena sa velikim strahom. Srce joj je ubrzano kucalo kao da je došlo do grla. Nije znala šta da kaže. Vjernici se drže amaneta i ispunjavaju svoja obećanja i samo munafici obećanje iznevjere, a ona nije htjela da ima ijednu osobinu munafika... Najradije bi pobjegla ali ni to nije mogla, noge nisu htjele da se pomaknu, a usne su ostale nijeme...

U sobi je vladala nelagodna tišina a minute su postale vječnost... Tišinu je prekinuo svojim riječima upućenim babi: “Ja sam naučio da je ćutanje djevojke znak odobravanja, babo, hoćete li mi dati svoju kćerku za ženu?“ Ona je htjela da glasno vikne da neće da se uda, da još je mlada, da nije tako mislila... Međutim, nije smjela da izabere da iznevjeri obećanje nakon što je on ispunio njen ultimatum... Prihvatila je brak, Allaha radi, i pouzdala se u pomoć Svevišnjeg na tom putu.

Vjenčanje se obavilo veoma brzo bez nekih velikih ceremonija. Početak novog života između dvoje mladih ljudi svima se činio kao brak iz snova. Stariji ljudi su upozoravali mladence da makar stave trn u cipelu da ih žulja jer se previše pričalo o neobičnom mladom bračnom paru i mladi koja je navela sina okorjelog pijanice da ide svaki namaz u džamiju. On je bio preponosan na svoju mladu ženu, a ona Allahu zahvalna što joj je podario život u kome je svaki minut dawa. Trudila se maksimalno da mu olakša spoznaju Kur'ana i Suneta i da ga zajednički praktikuju u svom životu.

Nije joj više bilo teško što se nije udala za princa na bijelom konju, kakvog je kao djevojčica zamišljala. Bila je presretna što je ispunio ultimtum koji mu je dala i što je ona ispunila svoj amanet, pa su time zaslužili Allahov blagoslov. Dok su im prijatelji savjetovali da se čuvaju od ajna i haseda, oni su se od srca smijali i ponosno tvrdili da njima niko ništa ne može...

Došao je rat u BiH i mlada žena je svog muža savjetovala da mora da bude mudžahid ,da ne smije da izbjegava odlazak na prvu borbenu liniju, pričala mu je o vrijednostima džihada i podsticala ga na sabur i hrabrost... Uprkos svojoj trudnoći, insistirala je da ne izostaje čak ni kada ona ide pješke pod kišom granata na ginekološke preglede u bolnicu udaljenu 10 kilometara. On je dolazio kući ili slao nekog od svojih saboraca kada bi vidjeo sa linije da mu mlada trudnica, kopa u bašti dok granate padaju okolo nje. Strahovao je za njen život, a nije se bojao za svoj. Ona ga je ubjeđivala da Allahovu odredbu niko ne može izbjeći.

Uskoro su dobili malenu kćerkicu koja im je bila svjetlost i snaga u teškim ratnim vremenima. Mladi mudžahid je postajao sve čvršći i jači vjernik. Čeznuo je za šehadetom i to nije krio. Jednoga dana, vratio se kući malo ranije nego inače. Imao je nekakav poseban sjaj u očima. Trežio je od svoje mlade supruge da ga ne spriječava da sutra potpiše dobrovoljni odlazak u napad za oslobađanje opkoljenog grada. Ona mu je dala pristanak bez razmišljanja, bodrila ga i bila ponosna na njega.

Sutradan se okupao ,obukao čistu odjeću i otišao u namjeri da se prijavi kao dobrovoljac. Granate su padale bez prestanka kao i svakoga dana i na njihov zvuk su već svi bili naviknuti, ali jedna granata je izazvala poseban osjećaj u srcu mlade žene iako je pala veoma daleko negdje na borbenoj liniji... Osmomjesečna beba se probudila, a suze su joj samo tekle, iako glasa nije puštala... Mlada žena je izašla iz kuće na put i čekala vijesti o mužu.

Nekakva hladnoća oko srca je počela da se steže, a groznica tijelo da trese. Onaj ružni osjećaj koji je imala kada ga je ispraćala, ponovo se vratio. Osjećala je da ga ispraća posljednji put, iako je znala da u napad ide tek za tri dana. Njegovi saborci koji su krenuli prema kući da joj donesu tužnu vijest, skamenuli su se kada su je vidjeli na putu jer su se bojali da je već saznala.

Zamuckivali su i nisu mogli da nađu riječi kojima će da saopšte vijest. Ona ih je prekinula, svojim tih glasom: “Nije ranjen, znam da njega više nema, Allah da mu podari dzennet“. Oni su je ubjeđivali da je samo ranjen i da su njega posljednjeg odveli u bonicu jer on ima samo jednu ranu i udar od detonacije, dok su drugi izresetani od granate, koja je pala na stol na kome su potpisivali svoj dobrovoljni odlazak u napad za oslobadjanje okruženog grada.

Trčala je prema bolnici kilometrima bosa, nije razmšljala o kćerkici koja je u bešici ostala. Noge su joj bile krvave i jedva su je nosile, a onda je nakon 5 kilometara stao automobil u kome su bili saborci njenog muža, te je odveli u bolnici i usput je ubjeđivali da nema razloga da se brine, jer je njen muž sigurno dobro, da nije niti glas bola pustio, da je cijeli put do bolnice samo o njoj i kćerkici pričao i da je sehadet donosio. Bilo joj je puno lakše kada je čula da se sjetio šehadeta, ali i dalje je bila ubijeđena da je on šehid, insAllah.

Po dolasku u bonicu, doktori i sestrice su je tužno gledali i nisu joj dozvolili da mu priđe. Prolazila je pored ranjenika čija lica nije mogla od suza vdijeti, ali su oni svi do ijedan, kao da su znali, odgovarali da nisu oni onaj koga ona traži. Na kraju joj je krenula doktorica sa injekcijom, što je mlada vjernica odbila i samo tražila da ga vidi, znajući da je preselio na bolji svijet. Svi su se čudili njenoj snazi. Kao u daljini čula je glasove koji su govorili: “Ona je u šoku, pazite, nešto s njom nije u redu“.

Dok je govorila :“Za one koji su poginuli na Allahovom putu ,ne recite oni su mrtvi, oni su živi samo vi ne znate“, prekide je glas nekog ranjenika. Bio je to glas ranjenog mudžahida sa čijeg lika je zračila svjetlost: “Sestro, poručio ti je ovaj naš sehid, inšAllah, da si ti svoj zadatak uspješno završila, zahvaljuje ti se na ultimatumu koji si mu nekad dala. Sestro moja, preselio je sa šehadetom i tekbirom.“

08.09.2011.

Allahu moj, ucini nas stanovnicima Firdewsa. Amin!

du'a

 

141. Taj narod je bio i nestao; njega čeka ono što je zaslužio, i vas će čekati ono što ćete zaslužiti, i vi nećete biti pitani za ono što su oni radili.

142. Neki ljudi kratke pameti reći će: "Šta ih je odvratilo od Kible njihove prema kojoj su se okretali?" Reci: "Allahov je i istok i zapad; On ukazuje na Pravi put onome kome On hoće."

08.09.2011.

ODVOJI JEDAN MINUT ZA ALLAHA,ZARADI DOBRA DJELA ZIKROM!!! RECI:

LoveforAllah

 

SubhanAllah (Slava Allahu), Elhamdulilah (Hvala Allahu), Allahu Ekber (Allah je Najveci), La Ilahe Ilallah (Nema Boga osim Allaha),Muhammeden Resulullah (Muhammed je Allahov Poslanik) Allahume salli ala Muhammed (Allahu donesi sallavat na Muhammeda)
08.09.2011.

Istinska sreća

samoAllah

 

Moji voljeni radi Allaha..

Ko je istinski sretan? To je onaj koji je svoje srce vezao za Allaha.

Ko je istinski sretan? To je onaj koji i kad omrkne i kad osvane  u njegovom srcu nema nista osim Allaha Uzvisenog.

Ko je istinski sretan? To je onaj kojeg je Allah ucinio Sobom sretnim i njegovo srce u sjecanju na Allaha nalazi smiraj i njegov jezik stalno Allaha velica.

Ko je istinski sretan? To je onaj kome je Allah dao zadovoljstvo u pokornosti(Allahu) I on cineci svaki dan dobra djela nalazi zadovoljstvo Allaha.

Ko je istinski sretan? To je onaj kojeg je Allah ucinio sretnim sa njegovom porodicom i sa njegovim posjedom i djecom, i u tome nalazi radost oka svoga, i koji Allaha velica i za veliko i  za malo (koje posjeduje).

Ko je istinski sretan? To je onaj kojeg je Allah ucinio sretnim medju ljudima pa o njemu se cuje dobro, i lijep ugled i spominje se samo po dobru i od koga je poznato samo dobro.

Ko je istinski sretan? To je onaj koji zadnje trenutke na dunjaluku doceka smirena srca i sa jezikom koji se sjeca...Jer on je zadovoljan Allahom pa je i Allah zadovoljan njime.

Ko je istinski sretan? To je onaj koji kada mu se priblizi posljednji cas i primakne cas obracuna i dodju mu izaslanici (meleki) Gospodara njegova sa radosnom vjesti o mirnoj tisini i miomirisnim cvjetovima i milosti i oprostom, i da je Allah njime zadovoljan i  da nije srdit na njega.

Ko je istinski sretan? To je onaj kome je dat sretan kraj tako da posljednje rijeci na dunjaluku budu: Nema drugog istinskog boga osim Allaha.

Ko je istinski sretan? To je onaj kojeg Allah obraduje u kaburu i ucini njegovo  oko sretnim, iako je usao u kabur i u toj rupi zatvoren pa mu Allah ucvrsti dusu i ucvrsti mu jezik i tako kaze: "Moj Gospodar je Allah, moja vjera je Islam i moj poslanik je Muhammed sallallahu alejhi we sellem" Tada ce dozvat glasnik sa nebesa "Moj rob je istinu rekao" Pa se za njega rasprostre ogrtac iz Dzenneta, i otvore se njegove kapije, pa ce iz njega cuti milozvucne glasove i osjetit ce prijatne mirise, pa ce istinski sretnik reci: "Moj Gospodaru ucini da brzo Cas dodje!" "Moj Gospodaru ucini da brzo Cas dodje!" U zudnji za Allahovom miloscu, u ceznji za velikim nagradama koje ga iz Allahove milosti cekaju.

Ko je istinski sretan? To je onaj koji kada bude prozivljen iz svoga kabura i krene ka mjestu sudjenja, bude se nalazio medju sretnima. Meleki ce ga docekati, nece ih brinuti najveci uzas, nego ce ih meleki docekivati: "Evo ovo je vas dan, vama obecan!"

Ko je istinski sretan? To je onaj koji ce kada se sunce stvorenjima primakne i kada ce svaki ugledni ponizen biti i svaki govornik usutiti i poveca se zar sunca, i vrelina ogromna postane i ljudi u znoju od  70 lakata budu bili, i kada teskoce se povecaju i uzas se poveca tad ce taj (sretnik) biti u Allahovom hladu, kada drugog hlada osim Njegova nece biti.

Ko je istinski sretan? To je onaj koji kada bude stajao pred svojim Gospodarom stajat ce smireno i kome ce Allah njegov stepen povecati i njegov jezik uciniti da govori najljepse rijeci, pa ce ga dozvati  Allahov glasnik i obradovati ga Dzennetom.

Ko je istinski sretan, moji voljeni radi Allaha?! To je onaj koji je stigao na svoj cilj i cija ce presuda biti: ulazak u Dzennet, mjestom sretnika i domom pravednika.

Moji voljeni radi Allaha, to je sigurno istinska sreca koju zeli svaki dobri rob. To je sigurno istinska sreca kada Allah otvori kapije Svoje, pa ti ih niko nece moci zatvoriti. Kada Allah zeli Svoga roba da ucini sretnim, prvo sto mu da je vjerovanje u Allaha Uzvisenog. To je onaj koji Allaha poznaje sa Njegovim najljepsim imenima, i sa Njegovim uzvisenim svojstvima i Allah ga opskrbi ispravnim vjerovanjem, i cvrstim srcem, i koji sve svoje poslove i potrebe povjeruje Svemilosnome, i koji duboko iz srca vjeruje da nema sklonista, niti spasa,  niti pribjezista osim kod Allaha.

Sretnik....to je onaj cije je srce Allah napunio vjerovanjem. Pa kada ga zadesi dobro on se zahvali i to bude dobro za njega, a kada ga zadesi kakvo zlo on osaburi, pa to bude dobro za njega. NJegovo stanje se ne mijenja, kao ni njegova uputa (na pravi put), jer on pred svojim ocima ima sliku Dzenneta i Dzehennema, pa radi za Dzennet i boji se vatre.

"I bojte se Dana kada cete se svi Allahu vratiti,  kada ce se svakome ono sto je zasluzio isplatiti - nikome krivo nece ucinjeno biti." (El-Beqara 281.)

08.09.2011.

"Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!"

Sedzda

 

“Moj Ummet će se razići na sedamdest i tri skupine. Sve su u Vatri osim jedne.“

Rekoše: “Koja je to, Allahov Poslaniče?“

On, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Ona na čemu sam ja i moji ashabi.“

08.09.2011.

"....On samo kaže: 'Budi', i to biva!"

Btfl

 

"Robe Moj, ti želiš jedno, Ja drugo, a uvijek se dešava onako kako Ja hoću. Pa ako se prepustiš onome što Ja hoću, pružiću ti i ono što ti hoćeš. A ako se ne pokoriš Mojoj odredbi, namučit ćeš se sa onim što hoćeš, a ipak će biti onako kako Ja hoću!"
08.09.2011.

Podari nam Uputu, o Živi, o Vječni

Woman

 

 

Pita covjek muslimana: " Zasto su vase djevojke pokrile svoje tijelo i svoje glave? Musliman se nasmija, uze 2 bombone, otvori prvu bombonu, a drugu ostavi zatvorenu. Obje baci na prljav pod i upita covjeka: "Ako te zamolim da uzmeš jedan bombon (sa poda) koji bi ti izabrao"? Kaže: "Ovaj neodmotani", tada musliman kaže: "Tako mi tretiramo i vidimo naše žene."

    Bez namjere za uvredu sa zeljom za Allahovu Uputu!!
07.09.2011.

"On je Allah - Jedan!"

Kur'an

 

‎"Pa Allaha se bojte koliko god možete, i slušajte i pokoravajte se i udjeljujte za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti i tvrdičluka, bit će ti koji će uspjeti." (Et-Tegabun, 16)

 

Navodi se u predanju od Et-Tirmizija za koje kaze da je hasen sahih, da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: "Kada bi samo kap drveta Zekkum pala na ovaj svijet, pokvarila bi zivot stanovnika ovoga svijeta, a sta reci za onoga kome je Zekkum jedino jelo?" (Zekkum je drvo iz Dzehennema)
06.09.2011.

„Koga raduje učinjeno dobro djelo, a rastuži učinjeno loše djelo, on je vjernik.“

 

seastar

 

Prica se o starcu koji seta plazom sa svojim unukom.

 

Djecak je podigao svaku zvijezdu koju su prosli i bacio je nazad u okean. "Da sam ih ostavio," rece djecak, "osusile bi se i uginule. Ja spasavam njihove zivote."

 

Starac rece, "Ali plaza se proteze miljama, i na njoj su milioni zvijezda. To sto ti cinis nema nikakve koristi."

 

Decak je pogledao zvijezdu u njegovoj ruci, bacio je u vodu, i odgovorio: "Ima koristi za ovu."

 

 

   
04.09.2011.

Ya Rabbi, oprosti nam!!

flower

 

"Ko zanoci pod abdestom, tj. ko legne spavati a ima abdest, u njegovoj unutarnjoj odjeci zanoci melek, i kada god se taj covjek probudi ili okrene u krevetu, melek zamoli: "Gospodaru, oprosti ovom robu jer je legao pod abdestom." (hadis biljezi Ibnu Hibban)

 - "Nema niti jednog muslimana koji obidje bolesnog muslimana, bolesnika, a da mu Allah, swt, ne posalje 70 hiljada meleka koji donose salavat na njega, u koje god doba dana da ode sve dok ne omrkne, ili u koje god doba noci da ode sve dok ne osvane."

- "Nece prestati insan biti u namazu, sve dok u mesdzidu poslije namaza iscekuje sljedeci namaz, a pod abdestom je, a meleki govore: "Gospodaru, oprosti mu, Gospodaru, smiluj mu se" i sve ovako dok covjek ne ode iz dzamije ili dok ne izgubi abdest".

- "Allah, dz.s. i Njegovi meleki donose salavat na one ljude koji su u prvim saffovima" (Ebu Davud)

- "Ko donese salavat na Allahovog Poslanika, Muhammeda, saws, Allah i Njegovi meleki donesu 70 salavata na tog covjeka".

- "Dova muslimana za odsutnog brata musllimana je primljena dova Allaha, svt. Kod glave upucivaca dove je melek koji govori "Amin, neka i tebi Uzviseni Allah podari isto to sto molis za svog odsutnog brata." (Muslim)

- "U svakom danu u kojem ljudi osvane, spuste se dva meleka, od kojeg jedan govori. "Gopsodaru, smiluj se onome koji udjeljuje", a drugi melek upucuje ovu dovu: "Gospodaru, umanji onome koji skrtari". (Buharija)

- "Meleki donose salavat na covjeka koji posti, a u cijem prisustvu drugi ljudi jedu."

- "Zaista Allah i Njegovi meleki, stanovnici nebesa i Zemlje, cak mravi u svojoj nastambi, pa cak i ribe u vodi donose salavate na one osobe koje poducavaju narod hajru".

30.08.2011.

Lijepa riječ, vrlina muslimana

‎"Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer - lijepa riječ kao lijepo drvo:

korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu,

o­no plod svoj daje u svako doba koje Gospodar njegov odredi -

-a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili.

A ružna riječ je kao ružno drvo: iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka."

30.08.2011.

Zaradimo Allahovo swt zadovoljstvo, InshAllah

30.08.2011.

Srce se raduje, Bajram je....

Bajram

 

Bajram Šerif Mubarek Olsun svima, Teqabbelellahu minna ve minkum (Neka Allah primi naša i vaša dobra djela) InshAllah.
29.08.2011.

Ljepota Islama

lovelove

 

‎"Neka je hvaljen Onaj Koji u svemu stvara pol; u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju." Kur'an (36:36)

 

''Udajite neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.'' (Kur'an, 24: 32)

 

i kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, :  ''Ženu udaju četiri stvari: imetak, porijeklo, ljepota i vjera, a ti slobodno odaberi vjernicu i nećeš se pokajati.'' (Buharija i Muslim)

 

pa 

''Kada vam dođe prosac sa čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, oženite ga! Ako ne budete tako postupali, nastat će velike smutnje i nered na Zemlji.'' (Tirmizi, 1107

 

jer

"Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore, njih čeka oprost i veliko obilje." Kur'an (24: 26)

 

i, takođe da se zna:

 

„...Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, pa makar vam se i dopadao."  
27.08.2011.

"Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!"

truelie

 

 

Jednom su ashabi pitali Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Može li vjernik biti kukavica?' 'Može' – odgovorio je. 'Može li biti škrtac?' 'Može' – odgovorio je. 'Može li biti lažac?' 'NE MOŽE' – odgovorio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.“  
26.08.2011.

Love for Allah

"Bit ću ti ona koja će znati da te oraspoloži i utješi kada te dunjalučko trnje povrijedi.. Bit ću ti ona, koja će te uvijek podsjećati na Onoga koji nam je srca spojio.. Bit ću ti ona najdraža, ona sa kojom ćeš stazama ljubavi koračati do hlada koji je naš Gospodar obećao srcima u kojima je zasađena ljubav u ime Njega Uzvišenog !! "

25.08.2011.

"Ali, Gospodar vaš je doista blag i milostiv."

du'a

 

 

O, robe Moj,kad god mi dođeš, bilo noću bilo danju, primit ću te.Približiš li se za pedalj, Ja ću tebi za lakat, a ako za lakat, Ja ću tebi za hvat. Kreneš li Mi hodajući, Ja ću tebi trčeći. Kada bi Me sreo sa grijesima kolika zemlja, ne pripisujući Mi druga, doći ću ti sa oprostom kolika je zemlja. Kada bi ti grijesi dospjeli do nebesa, a zatražiš oprost, oprostit ću ti, pa ko je plemenitiji, darežljiviji od Mene...

Ko Mi krene u susret, Ja mu stižem iz daleka, a ko od Mene okrene leđa, dozivam ga iz blizine. Ko napusti zlo radi Mene, dobit će višak i više od toga. Ko želi Moje zadovoljstvo, Ja ću željeti ono što on hoće. Ko se oslanja na Moju moć i snagu, željezo će mu postati mehko.

Sjetim se onih koji me spominju, zahvalnima povećavam, pokorni su počašćeni, a griješnicima prema Meni ne dozvoljavam da gube nadu u Moju milost.Ako Mi se pokaju, pa Ja sam njihov voljeni, a ako se ne pokaju, njihov sam liječnik. Stavljam Svoje robove na iskušenja kako bih ih očistio od negativnosti. Ko Mi dadne prednost nad svim, datu ću mu prednost nad svim. Kod Mene se dobro djelo nagrađuje deseterostruko, i do sedamsto puta više od toga, a loše kao jedno, ako se za njega pokaje, oprostit ću mu.Na vašim neznatnim dobrim djelima sam zahvalan, a vaša mnogobrojna skliznuća i griješenja opraštam,. Moja milost nadilazi Moju srđbu, blagost zamjerku, oprost kaznu.Milostiviji sam prema robovima od majke prema djetetu.

 

O čovječe, zar ću te stvoriti, a da ti ne osiguram potrebno, zar ću te uvesti u kuću a da te ne počastim.

 

Ne brini se za ono što ti je osigurano.

 

O,čovječe, grijeh koji prouzrokuje poniznost prema Meni, draži Mi je od pokornosti koja će te učiniti uobraženim, i oholim. Draži Mi je jecaj griješnika, dok Me doziva da mu oprostim, od slavljanja umišljenog. (hadisi - kudsijj)
24.08.2011.

Kršćani, ko je vaš bog?

23.08.2011.

"Pravi put se jasno razlikuje od zablude!"

Praviput  

 

Kaze Allah, s.w.t.: “I doista, ovo je pravi put Moj, pa se njega drzite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvede od puta Njegova ...” (Kur’an, VI/153)

To je pojasnio Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg prenosi Ibn-Mes’ud, radijallahu anhu, kaze: “Povukao je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, (dugu pravu) liniju i rekao: “Ovo je Allahov put.” Zatim je povukao druge (krace) linije sa lijeve i sa desne strane i zatim rekao: “Ovo je Allahov pravi put, a ovo su putevi i na svakom od njih sejtan poziva...” Zatim je proucio ajet: “I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega drzite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvede od puta Njegova. Eto, to vam se naredjuje da biste se grijeha klonili.”   Da nas Allah swt pocasti Uputom, Amin....

21.08.2011.

Niko me nije natjerao da Allahovo zadovoljstvo trazim!!

milost

 

 

Esselamu Alejkum we Rahmetullahi we Berekatuhu! 

Hvala Allahu Gospodaru svjetova, salavat i selam na posljednjeg Njegovog Poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegovu casnu porodicu i plemenite ashabe.

Odlucila sam da napisem ovaj "post" InshAllah u nadi da ce mnogi iz toga nauciti, shvatiti i prihvatiti. Kod nas je veoma rasprostranjeno misljenje da su zene koje nose nikab prisiljene na to, kako su degradirane, neznalice itd itd.

 

Ovo je moja prica:

Prije nego sto sam i krocila prvi put na fakultet s nikabom, vec je bilo price da je neka djevojka stavila "to". Kada sam se pojavila-s namjerom da izadjem na ispit, ali Allah je dao da sam zaboravila index, pricekala sam prijateljicu, s kojom sam trebala poslije ispita na Islamska predavanja u jednom udruzenju. Sjela sam, nije bilo puno studenata jer je ispit bio poslijepodne, dolazi jedna od cistacica i cisti ovaj dio gdje ja sjedim i tako ona "othukuje" i govori kako se umorila te joj ja govorim da malo sjede da odmori.

Prvo pitanje, kad je sjela, bilo je: "Ko te 'sceri' tako pokri?" Moj odgovor je bio: "Sama sebe Boga mi." Suti ona, sutim ja...vidim nije zeni nista jasno, pa sam nakon kratke pauze progovorila: "Nemam muza, ako na to mislite, nisam udata." Zena me zacudjeno pogleda, sto bi mi rekli "izgubi se" :) malo zamuca i rece mi: "Cuj nemas, pa kako nemas, znam obicno bude da se udaju pa ih muz pokrije." Ja se malo nasmijem i kazem joj da mozda ima takvih slucajeva-iako ja nisam upoznata s njima-ali svega ima na dunjaluku, u svakoj religiji ima crna ovca, ali Elhamdulillah to kod mene nije slucaj. I tako ona poce kako ona to postuje, da je i ona muslimanka, Elhamdulillah, da prvi put vidi na ovom fakultetu tako odjevenu studenticu. Kaze: "Imamo mi pokrivenih djevojaka ovdje ali nikad otkako je ovog fakulteta nije bila ni jedna tako pokrivena."

Izmedju ostalog pitala me kako cu "takva" naci momka. Samo sam rekla: "Ako je Allah swt odredio za mene osobu nema tog insana koji ce sprijeciti odredbu Uzvisenog."

I tako raspricale smo se, zena se malo zalila kako joj je na poslu, jer je starija a dosta se ima posla, ali sta ces-i to neko mora. Poslije me pitala da li ja to ikada skidam - ja opet, uz lagan osmjeh, kazem da mogu pred osobama koje su mi mahrem i pred zenama. Ona opet napravi zacudjen izraz lica i samo rece "Cuuuuuj??" "Pa da." rekoh.

Na kraju razgovora kaze mi: "Ma znas, nisam ja mislila da ces ti sa mnom pricati."    "Pa sto ne bih, i Vi ste insan kao i ja, pred Allahom ste mozda vi bolji nego ja, mozda iskreno padate na sedzdu a ja to mozda cinim licemjerno - Allah najbolje zna. Ne smijem i necu da sudim na osnovu izgleda." Ona se samo nasmijala, a moja prijateljica je vec stigla i otisle smo.

Nadam se da cemo svi nauciti iz ovoga. Nas narod ne cita, u neznanju je, a ima i nas nekih koji odmah osudujemo ako vidimo djevojku bez mahrame ili momka bez brade. Ko smo mi da drugima sudimo?? Otkud mi znamo koji je njihov razlog?? Sebe smatram za neznalicu i dosta naseg naroda su neznalice a opet se nadjemo suditi drugima, suditi ucenjacima, suditi ovima suditi onima. Mi trebamo lijepo pozivati, pa zar nije receno: "Na put Gospodara svoga mudro  i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj!"

Sjetimo se prije nego bilo sta izgovorimo ili ucinimo, postoji Onaj pred kojim cemo stati na Sudu, pa sta da odgovorimo kada nas On upita: 

Robinjo Moja, šta si tražila sa ovim svojim riječima?

Robinjo Moja, zašto si se sladila Mojim zabranama?

Robinjo Moja, zašto si Moga roba omamila?

 

Kako će Ga oči tvoje tada gledati?

Kako će te noge tvoje pred Njim držati?

Šta će ti jezik, kad’ On zapita, odgovoriti?

Molim Allaha swt da nas uputi na Pravi put, da nam oprosti grijehe-prosle i buduce, da nam podari hair i na Dunjaluku i na Ahiretu, da nam podari znanje i da nas ne ostavi u tminama neznanja, da olaksa muslimanima sirom svijeta, da ucvrsti nasa srca u prelijepom nam Islamu,  i da nas sastavi u Dzennetu! Amin!

 "Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!"

“Gospodaru naš, Ti presudi nama i narodu našem po pravdi, Ti si sudija najpravedniji!”

 
21.08.2011.

سورة القدر

Lejletul Kadr

 

 

Neki su kazali da je nazvana svojim imenom zbog toga što se te noći određuju i zapisuju odredbe stvorenjima za narednu godinu. Tada se određuju život i smrt, spašeni i upropaštni, sretni i nesretni, ponosni i poniženi, i sve drugo što Uzvišeni bude želio da se desi u narednoj godini...

Noć vrjednija od hiljadu mjeseci

Rekao je imam Eš-Ševkani, Allah mu se smilovao, za ajet ''Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci'' (El-Kadr, 3.): ''Rečeno je da je vrjednija od hiljadu mjeseci zbog toga što se u ranijim narodima pobožnjakom ne bi smatrao osim onaj koji bi hiljadu mjeseci činio ibadet Allahu. To znači, osamdeset i tri godine i četiri mjeseca! Rečeno je i to da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, primijetio da je životni vijek njegovog ummeta relativno kratak, pa se pobojao da oni ne dostignu djela onih naroda koji su imali dug život. Zbog toga mu je Allah dao Lejletul-kadr koju je učinio boljom od hiljadu mjeseci drugih naroda...“ (Fethul-Kadir, 5/634.)

Imam Eš-Ševkani,Allah mu se smilovao, također je rekao: ''Mnogi komentatori Kur'ana su kazali: 'Koje god da se djelo u njoj učini, ono je vrjednije od hiljadu mjeseci u kojima se ne nalazi Noć kadra!''' (Fethul-Kadir, 5/633.) Njene blagodati obasipaju Allahove vrijedne robove sve do svanuća, a i meleci se tad, Allahovom voljom i dozvolom, spuštaju na Zemlju!

Noć odredbe

Nazvana je Noć odredbe (ar. kadr) zbog svoje veličanstvenosti i važnosti kod Uzvišenog Allaha, zatim zbog skrivanja ljudskih sramota i mnoštva opraštanja grijeha koja se dese upravo te noći. To je Noć opraštanja, kao što se navodi u hadisu: ''Ko provede Lejletul-kadr sa imanom i nadajući se nagradama, bit će mu oprošteni svi protekli grijesi!'' (Buharija, 1910; Muslim, 760)

Neki su kazali da je nazvana svojim imenom zbog toga što se te noći određuju i zapisuju odredbe stvorenjima za narednu godinu. Tada se određuju život i smrt, spašeni i upropaštni, sretni i nesretni, ponosni i poniženi, i sve drugo što Uzvišeni bude želio da se desi u narednoj godini, kao što kaže:" Ha-mim. Tako Mi Knjige jasne, Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo - i Mi, doista, opominjemo – u njoj se svaki mudri posao riješi po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve čuje i sve zna! (Ed-Duhan, 1.-6.)

Rekao je šejh Muhammed el-Emin eš-Šenkiti, Allah mu se smilovao: ''Pojašnjenje značenja ovog ajeta bi glasilo da Uzvišeni Allah svake noći Lejletul-kadra u godini obznanjuje i određuje melekima, detaljno i koncizno, sve što se treba dogoditi u toj godini do nastupanja Lejletul-kadra iz sljedeće godine. Tada se obznanjuje trajanje životnih vijekova, opskrbe, siromaštvo i bogatstvo, plodnost i suše, zdravlje i bolest, ratovi i potresi, i sve što će se desiti u narednoj godini, pa šta god da to bilo!'' (Adwa'u-l-bejjan, 5/6.)

Po mišljenju većine naših ispravnih prethodnika u Noći kadra je počelo objavljivanje Kur'ana plemenitog, jer je Uzvišeni rekao:" Mi smo ga počeli objavljivati u Noći kadr." (El-Kadr, 1.)

Vrijeme Lejletul-kadra

Noć kadra se nalazi u mjesecu ramazanu jer je Uzvišeni Allah rekao: "U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanje dobra od zla." (El-Bekare, 185.)

Po mišljenju velikog broja islamskih učenjaka, Noć kadra se nalazi u zadnjih deset dana ramazana, odnosno u neparnim noćima tih dana. Hafiz Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, je naveo četrdeset i šest različitih mišljenja učenjaka o vremenu noći Lejletul-kadr (El-Feth, 4/333-338). Nakon toga je rekao: ''Najispravnije mišljenje je da se ona nalazi u neparnim noćima zadnje desetine, i da nije svake godine u istoj noći, kao što se to može razumjeti na osnovu svih hadisa koji o njoj govore.'' Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ''Tražite je u zadnjih deset dana, u neparnim noćima!'' (Buhari, 1912; Muslim, 1167)

Od svih neparnih noći zadnje desetine ramazana, u sedam zadnjih je velika mogućnost da bude Lejletul-kadr, upravo zbog hadisa koji se prenosi od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da su neki ljudi, ashabi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., sanjali da je Lejletul-kadr u zadnjih sedam dana ramazana, pa im je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Primjećujem da su se vaši snovi podudarili u pogledu toga da je ona u sedam zadnjih dana, pa ko je bude tražio, neka je traži u sedam zadnjih dana!'' (Buharija, 2/69, odnosno El-Feth, 3/59-60; Muslim, 3/170.)

Veliki broj ashaba i većina islamskih učenjaka su smatrali da je Noć kadra dvadeset i sedme noći ramazana. Čak se spominje da se Ubejj ibn Ka'b, radijallahu anhu, bez ikakve iznimke zaklinjao da je ona te noći, jer se prenosi od Muavije, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Lejletul-kadr je dvadeset i sedma noć!'' (Musned imama Ahmeda i Ebu Davud, 1386; Šejh Albani je hadis ocjenio vjerodostojnim.)

Ovu činjenicu treba shvatiti na način da te noći Lejletul-kadr biva učestalije, za razliku od ostalih neparnih noći, te da nije uvijek dvadeset i sedme noći! Naprotiv, nekada može biti i dvadeset i prve noći ramazana, jer se i tako bilježi u vjerodostojnom hadisu od Ebu Seida, radijallahu anhu. Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, je rekao: ''Mudrost skrivanja Lejletul-kadra je u tome da se postigne marljivost pri njenom iščekivanju, što je suprotno slučaju kada bi se ona obznanila, jer bi se sav trud sveo samo na tu noć. To je slično onom času koji biva petkom...'' (El-Feth, 4/339.)

Znaci mubarek noći

U Muslimovom Sahihu se bilježi hadis od Ubejj ibn Ka'ba, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., obavijestio o znacima Noći kadra, te je spomenuo da Sunce njenog jutra izađe bez svojih zraka! Zatim, vjerodostojnim hadisom od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, a koji je zabilježio Ibn Huzejme, je potvrđeno da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Lejletul-kadr je blaga (vedra) noć, niti je vruća niti je hladna, u njenom danu Sunce biva crvenkasto i slabašno!'' (Sahih ibn Huzejmeh, 2192)

Također, imamo i hadis sa dobrim lancem prenosilaca, koji je zabilježio imam Et-Taberani od Vasileh ibn el-Eske'a, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Lejletul-kadr je svjetlosna noć, niti je vruća niti hladna, u njoj se zvijezdama ne pogađa!'' (Vidi Medžme'u-z-zewaid, 3/179.)

Neki učenjaci su spomenuli i druge znakove Noći kadra, međutim, oni nemaju svoje uporište i nisu vjerodostojni. Među njima su sljedeći: da se drveća saginju i ponovo vraćaju sa svojim granama do zemlje, da se ne čuje lavež pasa, da svjetlost biva na svakom mjestu, pa čak i na izrazito mračnim mjestima, da ljudi tad mogu svugdje čuti selame i sl.

Kako ćemo je provesti

Općenito gledavši, ramazan je prava prilika za iskreni samoobračun zbog svih životnih nedostataka i propusta u našem odnosu prema Stvoritelju, i to je prilika da donesemo čvrstu odluku o iskrenom pokajanju i popravku stanja. To je prilika da razmislimo o svojim djelima, da se korigujemo, vratimo u okrilje Allahove milosti i namjere o razlozima našeg stvaranja i još smjelije krenemo putevima Njegovog zadovoljstva, naročito u Noći kadra u kojoj je spas, oprost i sigurnost do svanuća. Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je ''Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uobičavao, kada bi nastupilo deset zadnjih dana (tj. deset zadnjih dana ramazana), da oživi noć, probudi svoju porodicu i da stegne donji dio svoje odjeće''. (Buharija, 3/61; Muslim, 3/175.)

A u predaji koju su zabilježili imam Ahmed (6/256) i Muslim (8/1175), Allah im se smilovao, se kaže: ''U zadnjih deset dana bi se posebno trudio, što ne bi činio u nekim drugim danima.'' Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi posebno bio pažljiv u iščekivanju Noći kadra, znajući i žudeći za svim njenim vrijednostima, ali i želeći da na njenu posebnost ukaže i čitavom ummetu.

Noći zadnje trećine ramazana provodio bi u ibadetu i ne bi spavao. Skrušeno bi se obraćao svome Gospodaru, suzama kvasio i natapao svoju bradu, želeći da bude jedan od onih kojima će se Uzvišeni Allah te blagoslovljene noći smilovati, i uputiti ga da postigne sve njene tajne i veličanstvene blagoslove i blagodati koje traju do svanuća. Njegove mubarek noge bi znale oticati, jecaji srca i duše kroz plač ga njegovim ukućanima izdavati, a želio je samo da bude iskreni i pokorni rob Gospodara nebesa i Zemlje!

Budio bi i svoju porodicu i na blagodati blagoslovljene Noći kadra ukazivao svojim komšijama i prijateljima, jer je ljudima želio kao i samome sebi! A, zar ima išta vrjednije na ovom prolaznom svijetu od toga da ljudima želiš da sa njima Uzvišeni Allah bude zadovoljan, da budu vječito sretni i zadovoljni, da se u Džennetu vječno naslađuju onim što oči do tada nikada nisu vidjele, uši nikada za to nisu čule, niti je ikada iko mogao na takve, vječite blagodati i užitke i pomisliti!? To je znak iskrene ljubavi i mjerilo je prijateljstva!

Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, je rekao: ''Probudio bi svoju porodicu... Tj. radi molitve." A Tirmizija i Muhammed ibn Nasr su zabilježili hadis od Zejnebe bint Ummi Seleme da je rekla: ''Kada bi od ramazana ostalo samo deset dana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nikoga od svoje porodice, sposobnih za klanjanje noćnog namaza, ne bi ostavljao!'' (El-Feth, 4/342)

Aiša, radijallahu anha, ga je upitala: ''Allahov Poslaniče, ako budem znala koje noći će biti Lejletul-kadr, šta ću u njoj izgovarati?“ Reci: ''ALLAHUMME, INNEKE AFUWWUN, TUHIBBU-L-AFWE, FA'FU 'ANNI (Allahu moj, Ti potpuno grijehe opraštaš i voliš opraštati, pa mi oprosti!).'' (Tirmizi, 3513; Ibn Madže, 3850; Hakim, 1/530; i drugi) ''...da stegne donji dio svoje odjeće'' – odnosno, posvetio bi se striktno ibadetu, a udaljio od žena, jer: ''Ko provede Lejletul-kadr sa imanom i nadajući se nagradama, bit će mu oprošteni svi protekli grijesi!'' (Buharija, 1910; Muslim, 760.)

Mnoštvo je načina činjenja ibadeta u Noći kadra, počevši od zikra, dova, učenja Kur'ana, stjecanja šerijatskog znanja, pokajanja, samoobračuna i sl. Međutim, za sposobne je posebno pohvalno ovu noć provesti u noćnom namazu, jer je vrijednost namaza te noći izuzetna, s obzirom da se u njemu vjernik direktno obraća svome Gospodaru određenim dovama, učenjem Kur'ana i činjenjem sedžde i rukua. Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Arša Veličanstvenog, da nas uputi da probdijemo Noć kadra i da nas Allah u toj noći obaspe Svojom milošću i podari nam berićet u našim životima, porodicama i imecima. Amin!

18.08.2011.

Ako je Allah uz tebe koga se onda bojis? Ako je protiv tebe, cijoj se pomoci nadas?

Ghuraba

 

 

"Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali."

“Moj Ummet će se razići na sedamdest i tri skupine. Sve su u Vatri osim jedne.“ Rekoše: “Koja je to, Allahov Poslaniče?“ On, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Ona na čemu sam ja i moji ashabi.“

„Islam se pojavio kao stranac (garib) i vratiće se kao stranac, pa blago garibima (strancima)!“ (Muslim) Upitali su: “Ko su to garibi, o Resulullah?” Reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Dobri ljudi koji su manjina u većinskom pokvarenjačkom narodu. Puno je više onih koji im se suprotstavljaju od onih koji ih podržavaju.”

Šejhul-Islam, Ibnu Tejmijje rhm., kaže: "Ljudi koji vole samo one koji se sa njime slažu, i koji mrze samo one koji se sa njima ne slažu – su oni koji razbijaju redove muslimana, i koji izazivaju razilaženje u ummetu!!! 

17.08.2011.

Kur'an - najsavršenija mudžiza

Allah  

Tokom izučavanja Časnog Kur'ana dr. Tarik Es-Suvejdan je u kur'anskim

ajetima otkrio čudesnu nadnaravnost. Pravio je poređenja i primijetio

da se riječ 'er-redžul' - čovjek u Kur'anu spominje onoliko puta

koliki se spominje i riječ 'el-mer'eh' - žena. Obje te riječi se u

Kur'anu spominju 24 puta. To otkriće ga je potaklo da nastavi

istraživati druge pojmove i primijetio čudesnu podudarnost između

nekim kur'anskim pojmovima i riječi. Evo nekih rezultata tog

istraživanja:

 

Riječ se spominje

puta

1. 'Dunja' - Ovaj svijet

115

'El-Ahireh' - Ahiret - Onaj svijet

115

2. 'Melek' - Meleki

88

'Šejatin' - Šejtani

88

3. 'El-Hajat' - Život

145

'El-Mevt' - Smrt

145

4. 'En-Nefu' - Korist

50

'Ed-Darr' - Šteta

50

5. 'En-Nas' - Ljudi

50

'Er-Rusul' - Poslanici

50

6. 'Iblis' - Iblis

11

'isti'aza' - traženje zaštite protiv šejtana

11

7. 'Musibet' - Nesreća

75

'Eš-Šukr' - Zahvalnost

75

8. 'Es-Sadekah' - Sadaka - Milostinja

73

'El-Kana'ah' - Ubjeđenje

73

9. 'Ed-Daalline' - Zalutali

17

'El-Halikine' - Upropašteni

17

10. 'El-Muslimine' - Muslimani

41

'El-Džihad' - Džihad

41

11. 'Ez-Zeheb' - Zlato

8

'Regadu-l-'ajši' - Udoban život

8

12. 'Es-Sihr' - Sihr - Magija

60

'El-Fitneh' - Smutnja

60

13. 'Ez-zekah' - Zekjat

32

'El-Berekeh' - Beriket

32

14. 'El-'Akl' - Razum

49

'En-Nur' - Svjetlo

49

15. 'El-Lisan' - Jezik

25

'El-Behdžeh' - Radost

25

16. 'Er-Ragbeh' - Želja

8

'El-Havf' - Strah

8

17. 'Ez-Zulum' - Zulum - Nasilje

114

'Es-Sabr' - Strpljivost

114

18. 'Muhammed' - Muhammed, a.s.

4

'Eš-Šeri'ah' - Vjerozakon

4

19. 'Er-Redžul' - Čovjek - Muškarac

24

'El-Mer'eh' - Žena

24

20. 'Et-Tehaddus 'ale-l-mele' - Govor glavešinama

18

'El-Hutbeh' - Hutba - Predavanje

18

 

Mu'džiza (nadnaravnost) Kur'ana se krije i u sljedećim podacima:

 

Es-Salat (namaz) se spominje  5 puta, eš-Šehr (mjesec) 12 puta,

el-Jevm (dan) 365 puta.

 

El-Bahr (More) je spomenuto 32 puta, a el-Erd - el-Jabisat (kopno) 13 puta.

 

More + kopno = 32 + 13 = 45

 

More = 32 / 45 * 100 q. =  71.11111111 %

 

Kopno = 13 / 45 * 100 = 28.88888889 %

 

More + kopno  100.00%

 

Moderna nauka je dokazala da pod vodom 71.111% zemaljske kugle, a da

je kopna 28.889 %.

 

Kakva podudarnost. Postavlja se pitanje: "Da li je sve to Muhammed,

s.a.v.s., mogao znati prije četrnaest vijekova?

 

To je ono dokle je došla današnja nauka.

 

Naš Gospodaru, Ti ovo nisi uzalud stvorio!


Stariji postovi
<< 09/2014 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930


MOJI PRIJATELJI

Trijumf Istine
Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
Dusa u Bosni tijelo u Njemackoj
Svjetlost mojih ociju
Hikaje- mudrosti
أمل -AMAL NEVER GIVE UP
moje....
Vratimo se izvoru...
Sva sreća je u nama,a mi je ne umijemo njegovati.
...i još ima naDe...❤
*I Love Islam*
PRONAĐI SMISAO ŽIVOTA
KAKO SE KLANJA NAMAZ PO SUNNETU
Pearl of Islam _لؤلؤة الإسلام
Da ti kazem...
U Ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!
"O ljudi,svi ste vi siromasi!?"
JEDNOĆA STVORITELJA
moja svaštara
Hijab.....moj život
Vahdanijjet
__malo drugačija mama!__
*....Min kully Qalbin...*
Put vjernika
SLIKA ZIVOTA
SABUR-DOVA-USPJEH
Govor srca
Hedija
ISLAM NET
ღ♥ღDosta mi je Allah moj!ღ♥ღ ♥
Muhadziba
SVIJETLO KUR'ANA
dever dunya
Kulinarska sehara slatkih jela
KO SU VEHABIJE
Dawa BiH
Kur’an je svijetu cijelome opomena !
Ruhul atire
Ponosna u Islamu
Muhammed-Amin
više...


MOJI LINKOVI


NUM
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

SEBIL
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

SAZNAJTE SVE O ISLAMU NA CHATISLAMONLINE.ORG
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

MINBER.BA
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

MUSLIMANKA.NET
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

OKCSANA.ORG
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

VAKTIJA
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

ISLAM-jedini pravi put
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

DZEMAT-SABAH
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*


Allah swt nas obradovao InshAllah


120609free counters